Uchwały zarządu

Nr 154/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup ekologicznych przetworów mleczarskich na Międzynarodowe Targi Ekologiczne BioFach 2006 odbywające się w dniach 16-19 lutego 2006 r. w Norymberdze. więcej

Nr 153/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przyłęk. więcej

Nr 152/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 151/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie ogłoszenia w prasie o naborze wniosków dla działania 2.6 w ramach ZPORR. więcej

Nr 150/252/06 z dn. 24-01-2006

sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację szkolenia z zakresu wypełniania wniosków dla beneficjentów działania 2.6 ZPORR. więcej

Nr 149/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację szkolenia z zakresu wypełniania wniosków dla beneficjentów działania 2.5 ZPORR. więcej

Nr 148/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o naborze wniosków dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR oraz szkoleniach z zakresu wypełniania wniosków dla beneficjentów działania 3.4 w ramach ZPORR. więcej

Nr 147/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację szkolenia z zakresu wypełniania wniosków dla beneficjentów działania 3.4 ZPORR. więcej

Nr 146/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 145/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej
Uchwały zarządu