Uchwały zarządu

Nr 174/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie zakupu artykułu reklamującego Województwo Mazowieckie w magazynie rocznym branży turystycznej „Bradmans”. więcej

Nr 173/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i wydrukowaniu dodatku specjalnego do "Wiadomości Turystycznych" prezentującego atrakcje turystyczne Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 172/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na opłacenie jednorazowej licencji uprawniającej do korzystania ze stu fotografii przedstawiających między innymi pejzaże mazowieckiego rolnictwa na potrzeby „Polskiego Wieczoru” - imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 - odbywającego się w Norymberdze w dniu 18 lutego 2006 r. więcej

Nr 171/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi polegającej na wynajęciu i instalacji systemu oświetlającego fotografie na potrzeby „Polskiego Wieczoru” - imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej Biofach 2006 - odbywającego się 18 lutego 2006 r. w Norymberdze. więcej

Nr 170/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi polegającej na wykonaniu oprawy fotografii promujących polskie rolnictwo i przetwórstwo na potrzeby „Polskiego Wieczoru” – imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 - odbywającego się w Norymberdze w dniu 18 lutego 2006 r. więcej

Nr 169/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi polegającej na współorganizacji polskiej restauracji na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 oraz poczęstunku podczas imprezy towarzyszącej targom „Polski Wieczór”. więcej

Nr 168/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi polegającej na wydrukowaniu materiałów graficznych na potrzeby przygotowania scenografii na „Polski Wieczór” imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej Biofach 2006 - odbywającego się w Norymberdze w dniu 18 lutego 2006 r. więcej

Nr 167/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi scenograficznej na potrzeby „Polskiego Wieczoru”, imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 – odbywającego się w Norymberdze w dniu 18 lutego 2006 r. więcej

Nr 166/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup usługi polegającej na transporcie scenografii i wystawy fotografii na potrzeby „Polskiego Wieczoru” – imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 - odbywającego się w Norymberdze w dniu 18 lutego 2006 r. więcej

Nr 165/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup biletów kolejowych na Międzynarodowe Targi Ekologiczne BioFach 2006 odbywające się w dniach 16-19 lutego 2006 r. w Norymberdze. więcej
Uchwały zarządu