Uchwały zarządu

Nr 28/248/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie akceptacji treści oświadczenia o udzieleniu poręczenia spłaty wierzytelności pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie a Zarządem Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 27/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 14 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych, jednoprzestrzennych, wieloczłonowych, na wspólnych wózkach, produkowanych seryjnie ze świadczeniem usług serwisowych w okresie trzech lat od daty przekazania każdego z EZT oraz przeszkoleniem personelu użytkownika. więcej

Nr 26/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie i powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 25/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie stanowiska Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce. więcej

Nr 24/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej

Nr 23/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu oraz Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie i zakupu ogłoszeń prasowych. więcej

Nr 22/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup pięciu zestawów: komputer przenośny typu notebook wraz z projektorem multimedialnym i oprogramowaniem. więcej

Nr 21/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie przeznaczenia kwoty 29.828 zł na wynagrodzenia dla członków Paneli Ekspertów. więcej

Nr 20/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie organizacji punktów kontaktowych ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego polegającej na zatrudnieniu w nich pracowników. więcej

Nr 19/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. więcej
Uchwały zarządu