Uchwały zarządu

Nr 18/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006. więcej

Nr 17/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Grzegorza Łupińskiego. więcej

Nr 16/247/06 z dn. 03-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie e-strategii Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 15/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na rezerwację i wynajęcie miejsc hotelowych wraz z wyżywieniem na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 w Norymberdze w dniach 12-19 lutego 2006 roku. więcej

Nr 14/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Dębe Wielkie. więcej

Nr 13/247/06 z dn. 03-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 w Norymberdze w dniach 16-19 lutego 2006 roku. więcej

Nr 12/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pomocy finansowej na realizację „Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”, „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego - komponent – Edukacja”. więcej

Nr 11/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie zatwierdzenia umowy zbycia majątku trwałego. więcej

Nr 10/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26. więcej

Nr 9/247/06 z dn. 03-01-2006

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce. więcej
Uchwały zarządu