Produkty rybołówstwa

Śledź w oleju z Radziwiłłowa

2017.04.04 14:25

Śledź to jedna z najpospolitszych, a jednocześnie najbardziej cenionych ryb morskich z uwagi na dużą wartość odżywczą, walory smakowe i niewysoką cenę. „Śledź (…) gatunek ryby (…) z rodziny śledziowatych, obejmujących głównie ryby morskie. (…) śledź jest rybą powszechnie znaną i rzec można ze wszystkich najpożyteczniejszą, mianowicie pod względem obfitości połowu żadna inna w porównanie z nim iść nie może” (S. Orgelbrand „Encyklopedja powszechna” tom XXII, Warszawa, 1866).

więcej o: Śledź w oleju z Radziwiłłowa

Pasta rybna z Radziwiłłowa

2017.04.04 14:25

Tradycje hodowli i spożywania ryb słodkowodnych istnieją w Polsce co najmniej od czasów piastowskich: „przywiązywano za Piastów wielką ważność (…) do rybołówstwa (…) W XVI wieku gospodarstwo rybne nie podupadło lecz podniosło się” (Ł. Tatomir, „Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski”, Kraków 1868).

więcej o: Pasta rybna z Radziwiłłowa