Pozostałe

Finanse - bilans 2015 r.

2016.08.05 11:40 , aktualizacja: 2016.08.05 11:47

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z marta.osuchowska@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 07 655. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

więcej o: Finanse - bilans 2015 r.

Umowy Ramowe

2016.06.13 14:40 , aktualizacja: 2021.05.17 14:15

Stosownie do art. 43  ust 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2018.2016 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości informacje określone w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 tj.:

więcej o: Umowy Ramowe

Szczegółowy opis mapy z lokalizacjami delegatur

2016.04.26 13:00

Delegatury urzędu znajdują się w pięciu miastach województwa mazowieckiego: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Dane teleadresowe: Delegatura w Ciechanowie, urzmciechanow@mazovia.pl, ul. Wodna 1, 06–400 Ciechanów, tel. 23 673 07 00, 23 673 07 01; Delegatura w Ostrołęce, urzmostroleka@mazovia.pl, ul. Piłsudskiego 38, 07–410 Ostrołęka, tel. 29 744 41 80; Delegatura w Płocku, urzmplock@mazovia.pl, ul. Kolegialna 19, 09–402 Płock, tel. 24 267 32 80; Delegatura w Radomiu, urzmradom@mazovia.pl, ul. Kościuszki 5a, 26–600 Radom, tel. 48 368 29 60; Delegatura w Siedlcach, urzmsiedlce@mazovia.pl, ul. Wiszniewskiego 4, 08–110 Siedlce, tel. 25 631 15 40.  

więcej o: Szczegółowy opis mapy z lokalizacjami delegatur

Szczegółowy opis mapy z lokalizacjami departamentów urzędu

2016.04.21 10:00 , aktualizacja: 2016.04.21 11:10

Poszczególne departamenty urzędu marszałkowskiego mieszczą się w kilku lokalizacjach. Opis zawiera pełną informację o danych teleadresowych departamentów urzędu. Dane teleadresowe: Kancelaria Sejmiku, kancelaria.sejmiku@mazovia.pl, tel. 22 432 45 50, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa;  Kancelaria Marszałka, sekretariatKM@mazovia.pl, tel. 22 590 78 02, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, Departament Organizacji, organizacyjny@mazovia.pl, tel. 22 590 78 16, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Departament Budżetu i Finansów, skarbnik@mazovia.pl, tel. 22 590 78 28, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, zdrowie@mazovia.pl, tel. 22 597 99 00, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnictwo@mazovia.pl, tel. 22 597 97 01,ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa; Departament Opłat Środowiskowych, oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl, tel. 22 597 92 00, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa; Departament Kontroli, kontrola@mazovia.pl, tel. 22 597 90 00, ul. Brechta 3, 02-479 Warszawa; Departament Kultury, Promocji i Turystyki, dkpit@mazovia.pl, tel. 22 597 95 01, ul. Brechta 3, 02-479 Warszawa; Departament Edukacji Publicznej i Sportu, edukacja@mazovia.pl, tel. 22 597 94 01, ul. Brechta 3, 02-479 Warszawa; Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, dsrr@mazovia.pl, tel. 22 597 97 51, 22 597 97 55, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa; Departament Geodezji i Kartografii, geodezja@mazovia.pl, tel. 22 432 45 00, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa; Departament Nieruchomości i Infrastruktury, nieruchomosci@mazovia.pl, tel. 22 597 98 01, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa; Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, dnwi@mazovia.pl, tel. 22 597 95 50, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa; Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, polityka.ekologiczna@mazovia.pl, tel. 22 597 90 52, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, gospodarka.odpadami@mazovia.pl, tel. 22 597 94 81, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.  

więcej o: Szczegółowy opis mapy z lokalizacjami departamentów urzędu