Pozostałe

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

2013.12.17 12:25 , aktualizacja: 2017.10.03 09:46

Uchwałą nr 162/13 z 28 października 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11271.

więcej o: Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

2013.12.16 13:30 , aktualizacja: 2017.10.03 09:47

Uchwałą nr 164/13 z 28 października 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11273.

więcej o: Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

2013.12.16 11:35 , aktualizacja: 2017.10.03 09:48

Uchwałą nr 184/13 z 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13009.

więcej o: Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

Cykl seminariów szkoleniowych dla gmin z terenu województwa mazowieckiego, dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zakończony

2013.12.10 15:05 , aktualizacja: 2013.12.10 15:14

5 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się piąte i ostatnie spotkanie z gminami organizowane w ramach cyklu seminariów szkoleniowych dla gmin z terenu województwa mazowieckiego, dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szkolenia były bezpłatne.

więcej o: Cykl seminariów szkoleniowych dla gmin z terenu województwa mazowieckiego, dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zakończony

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

2013.12.04 08:55 , aktualizacja: 2013.12.04 12:53

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004.

więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

Janosikowe rujnuje Mazowsze

2013.11.27 13:35 , aktualizacja: 2014.09.09 21:19

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w wywiadzie udzielonym dla TVP INFO skomentował funkcjonowanie tzw. janosikowego.

więcej o: Janosikowe rujnuje Mazowsze