Pozostałe

Nabór wniosków w ramach ZPORR

2004.06.08 00:00 , aktualizacja: 2006.03.20 00:00

ZPORR jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). Określa on cele i kierunki oraz wysokość środków na realizację polityki regionalnej państwa z udziałem funduszy strukturalnych:...

więcej o: Nabór wniosków w ramach ZPORR

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004

2004.05.26 00:00

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 został podpisany pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 kwietnia 2004 r. przez Ministra Gospodarki i Pracy - reprezentującego Stronę Rządową i Marszałka Województwa Mazowieckiego -...

więcej o: Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004

Programy Operacyjne

2004.03.27 00:00

Programy Operacyjne: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (23 Mb)Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (0,2 Mb)...

więcej o: Programy Operacyjne

Promesa Ministra Kultury

2004.03.12 00:00

Program "Promesa Ministra Kultury" ma przyczynić się do skutecznego wykorzystania środków z funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na udziale w montażu finansowym wkładu krajowego wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze wspomnianych środków. Minister...

więcej o: Promesa Ministra Kultury

Mienie Samorządu Województwa

2003.09.06 00:00 , aktualizacja: 2011.08.10 08:57

Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być...

więcej o: Mienie Samorządu Województwa

Regulamin Organizacyjny UMWM

2002.02.14 00:00 , aktualizacja: 2009.07.31 00:00

więcej o: Regulamin Organizacyjny UMWM