Pozostałe

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – dokumenty aktualne od 29 maja 2017 r.

2017.07.11 09:20 , aktualizacja: 2017.07.11 10:14

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  aleksandra.wojtan@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 79 158. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

więcej o: Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – dokumenty aktualne od 29 maja 2017 r.

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działania prowadzone w ramach współpracy – dokumenty aktualne do 15 kwietnia 2018r.

2017.07.11 08:55 , aktualizacja: 2018.04.20 09:10

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  aleksandra.wojtan@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 79 158. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

więcej o: Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działania prowadzone w ramach współpracy – dokumenty aktualne do 15 kwietnia 2018r.

III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018

2017.06.08 14:35 , aktualizacja: 2017.06.13 11:57

Już 19 czerwca br. rusza nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018!

więcej o: III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

2017.06.05 13:55 , aktualizacja: 2017.06.08 14:54

Nabór do III projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 rusza już 19 czerwca.

więcej o: Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – doumenty aktualne do 28 maja 2017 r.

2017.03.03 09:55 , aktualizacja: 2017.07.11 09:17

Wzory formularzy do pobrania w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dla działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

więcej o: Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – doumenty aktualne do 28 maja 2017 r.

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działanie „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze” –Dokumenty Archiwalne ważne w 2017 r.

2017.02.21 13:05 , aktualizacja: 2017.09.27 10:32

Wzory formularzy do pobrania w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dla działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”.

więcej o: Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działanie „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze” –Dokumenty Archiwalne ważne w 2017 r.

Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu

2017.01.18 14:25 , aktualizacja: 2017.10.04 14:23

Uchwałą Nr 221/16 z 19 grudnia 2016 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego określił plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2016 r. poz. 11755.

więcej o: Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu

Przykłady innych decyzji odbierających kompetencje samorządom gminnym i powiatowym

2017.01.03 14:40

Szkoły – decyzje w rękach kuratorów, obowiązki po stronie samorządów W składzie komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły ma być po trzech przedstawicieli samorządu i kuratorium, po dwóch z rady pedagogicznej i rady rodziców oraz jeden związkowiec. Komisja wprowadziła też do projektu inną poprawkę PiS – wpisanie do ustawy Karta Nauczyciela przepisów w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły przez kuratorium.

więcej o: Przykłady innych decyzji odbierających kompetencje samorządom gminnym i powiatowym