Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2016.03.31 11:50 , aktualizacja: 2016.04.01 14:32

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2016.03.10 11:10 , aktualizacja: 2016.04.28 10:53

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.02.25 12:15 , aktualizacja: 2016.03.16 10:01

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.02.11 15:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13 i 14, w formie wsparcia realizacji zadań.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

2016.02.09 13:30

8 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Otwarty konkurs ofert w tym obszarze organizowany jest w województwie mazowieckim po raz pierwszy. Konkurs ogłoszono pn. Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”

2016.02.04 13:30 , aktualizacja: 2016.02.08 08:39

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 164/122/16 z 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych"

2016.02.03 15:35 , aktualizacja: 2016.04.27 11:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych"

Otwarty konkurs ofert w obszarze edukacji na 2016 r.

2016.02.03 13:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 158/122/16 z 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze edukacji na 2016 r.