Otwarte konkursy ofert

Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w ramach konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2016.07.21 12:40 , aktualizacja: 2016.07.21 14:49

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”, w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, wybrano oferty, które otrzymają dofinansowanie.

więcej o: Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w ramach konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2016.07.01 09:35 , aktualizacja: 2016.07.01 09:52

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 28 czerwca 2016 r., podjął uchwałę Nr 1015/161/16 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2016.06.30 15:35 , aktualizacja: 2016.07.04 10:14

Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 czerwca br. przyjął uchwałę nr 1021/161/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Wyniki oceny formalnej

2016.06.14 14:40 , aktualizacja: 2016.06.14 16:23

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (zadania: 1–6).  

więcej o: Wyniki oceny formalnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2016.06.09 10:45 , aktualizacja: 2016.06.09 10:52

8 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.06.06 13:35

31 maja Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13 i 14.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

2016.06.02 14:50 , aktualizacja: 2016.06.02 14:54

Zgodnie z uchwałą Nr 828/154/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej, program pn.: „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu” w województwie mazowieckim na lata 2016 – 2018 realizować będzie Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k. Warszawy, 05-462 Wiązowna.

więcej o: Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2016.06.01 15:05

W dniu 31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.