Ochrona przed hałasem

Programy ochrony środowiska przed hałasem

2009.10.02 00:00 , aktualizacja: 2018.02.13 14:43

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Obowiązek określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach wynika z art. 119 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Programy mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej lub na poziomie wartości dopuszczalnej. Natomiast na obszarach gdzie normy nie są dotrzymane należy dążyć do zmniejszenia hałasu do co najmniej dopuszczalnego.
Programy ochrony środowiska przed hałasem są aktami prawa miejscowego i będą pierwszymi regulacjami tego typu w Polsce. Podstawą do opracowania powyższych programów są mapy akustyczne, które zarządzający drogą sporządza co 5 lat i przedkłada marszałkowi województwa.

Wykonanie dokumentacji stanowiących podstawę do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych nr 2,8,17,60,61,79,7 i ekspresowej nr S7 na terenie województwa mazowieckiego zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wykonanie dokumentacji stanowiących podstawę do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami , o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku. zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Artykuły powiązane

Mapy akustyczne dla dróg krajowych nr 2,8,60,61,17,79,7 i drogi ekspresowej nr S7 o natężeniu ruchu ŚDR>16 400 pojazdów na...

19-04-2010
Opracowanie pn. Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚRD>16 400 pojazdów na dobę z terenu województwa mazowieckiego, zostało wykonane i przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, zgodnie z art. 179 ust....
więcej o: Mapy akustyczne dla dróg krajowych nr 2,8,60,61,17,79,7 i drogi ekspresowej nr S7 o natężeniu ruchu ŚDR>16 400 pojazdów na...

Liczba wyświetleń: 8338

powrót