Aktywność Marszałka

Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania

2012.09.10 09:25 , aktualizacja: 2012.09.10 13:48

Po raz 139 przedstawiciele europejskich państw zasiadający w Prezydium Komitetu Regionów spotkali się, by wspólnie decydować o przyszłości Europy. W posiedzeniu, które odbyło się 7 września br. w Nikozji na Cyprze uczestniczył także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

więcej o: Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania

Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów

2012.07.19 15:40 , aktualizacja: 2012.07.20 11:57

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w 138. Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, podczas którego przyjęto sprawozdanie z dwuipółletniej działalności przewodniczącej - Mercedes Bresso.

więcej o: Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów

O strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

2012.07.03 14:05 , aktualizacja: 2012.07.03 14:29

Debata na temat projektu opinii Rady Europejskiej, dotyczącego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zdominowała obrady 13. posiedzenia Komisji Spójności Terytorialnej COTER.

więcej o: O strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE

2012.06.29 10:25 , aktualizacja: 2012.06.30 17:15

Jednym z najważniejszych opiniowanych dokumentów podczas 13. posiedzenia Komisji ENVE w Brukseli był „Plan działania w zakresie energii do roku 2050”. 28 czerwca br. w dyskusji na temat przekształcania systemu energetycznego na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

więcej o: Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE

Wspólne Ramy Odniesienia - głos Komitetu Regionów

2012.06.28 15:40 , aktualizacja: 2012.06.28 15:51

Wypracowanie przyszłych Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) to ważny element dyskusji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi nad kluczowymi obszarami koncentracji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ich koordynacją.

więcej o: Wspólne Ramy Odniesienia - głos Komitetu Regionów

Przedstawiciele KR UE z wizytą na Mazowszu

2012.06.19 15:25 , aktualizacja: 2017.01.31 11:07

Na zaproszenie marszałka Adama Struzika goszczą na Mazowszu przedstawiciele Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Celem wizyty jest dyskusja na temat przyszłej polityki spójności, zaprezentowanie międzynarodowemu gronu specyfiki województwa mazowieckiego oraz lobbing na rzecz korzystnych rozwiązań w zakresie regionów przejściowych.

więcej o: Przedstawiciele KR UE z wizytą na Mazowszu

Rozwój turystyki a konkurencyjność regionów

2012.06.04 10:35 , aktualizacja: 2012.06.04 11:25

„Zwiększenie konkurencyjności terytorialnej: turystyka zrównoważona jako czynnik wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy” to temat debaty podczas wyjazdowego posiedzenia Grupy Politycznej EPP (Europejskiej Partii Ludowej) w Komitecie Regionów w Faro w Portugalii. W posiedzeniu wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

więcej o: Rozwój turystyki a konkurencyjność regionów

Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

2012.05.11 16:10 , aktualizacja: 2012.05.15 09:18

W dniach 10-11 maja br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w forum Komitetu Regionów „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego”. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 uczestników ze wszystkich instytucji UE, a także przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.

więcej o: Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego