Aktualności

Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

2012.05.11 16:10 , aktualizacja: 2012.05.15 09:18

Autor: Nina Małachowska, KM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Komitet Regionów / Wim...
fot. Komitet Regionów / Wim...
fot. Komitet Regionów / Wim...

W dniach 10-11 maja br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w forum Komitetu Regionów „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego”. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 uczestników ze wszystkich instytucji UE, a także przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.

 

Forum dało możliwość wymiany poglądów dotyczących trzech istotnych zagadnień: wielopoziomowego zarządzania funduszami CSF po roku 2013, Strategii Europa 2020 oraz zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Gośćmi spotkania byli między innymi Komisarz Johannes Hahn, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego prof. Danuta Hubner oraz przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso. 

 

Podczas dyskusji marszałek Adam Struzik zaapelował do Komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej Johannesa Hahna o utrzymanie kategorii regionów przejściowych. Podkreślił, że to potencjalny biegun wzrostu w Europie. Komisarz Hann zaznaczył, że na terenie regionów przejściowych UE żyje obecnie 70 mln ludzi, a ich liczba może się zwiększyć. Dodatkowo niektóre, dotychczas zamożne regiony, ze względu na kryzys, mogą trafić do tej kategorii. Opowiedział się jednocześnie za utrzymaniem 39 mld euro w budżecie unijnym na regiony przejściowe. Potwierdził także potrzebę reformy polityki spójności, tak aby uczynić ją bardziej skuteczną.

 

11 maja, podczas posiedzenia Komisji Polityki Spójności terytorialnej COTER, marszałek Adam Struzik zabiegał o wprowadzenie korzystnych dla regionów poprawek. Zaznaczył, że do wykorzystania jest 10 mld euro w ramach nowego strategicznego instrumentu Connecting Europe, którego zadaniem jest finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w trzech obszarach: transport, energia i sieci cyfrowe.

 

Podczas forum dyskutowany był projekt pakietu ustaw Komisji Europejskiej, w którym nakreślono ramy polityki spójności UE na lata 2014-2020. Komisja zaproponowała szereg ważnych zmian w sposobie kreowania i wdrażania polityki spójności, takich jak: skoncentrowanie na priorytetach Strategii Europa 2020, czyli na zrównoważonym rozwoju sprzyjającym wzrostowi zatrudnienia; nagradzanie wysokiej wydajności; wspieranie planowania zintegrowanego; wzmacnianie spójności terytorialnej oraz uproszczenie systemu udzielania pomocy.

Liczba wyświetleń: 671

powrót