Uchwały zarządu

2018.09.03

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Jarosław Węgrzecki

Uchwała 1403/369/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 203 kB , Liczba pobrań: 66, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 85 kB , Liczba pobrań: 70
powrót