Uchwały zarządu

Nr 2933/120/11 z dn. 22-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Grantowej dotyczącej projektu „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).

więcej

Nr 2932/120/11 z dn. 22-12-2011

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką ,,Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2931/120/11 z dn. 22-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Umowy Ramowej
nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r.

więcej

Nr 2930/120/11 z dn. 22-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w celu organizacji i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 8 grudnia 2012 r.

więcej
Uchwały zarządu