Uchwały zarządu

2012.01.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Kalinowska

Uchwała 2931/120/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Umowy Ramowej
nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r.Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 175, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 364 kB , Liczba pobrań: 1268, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 1849 kB , Liczba pobrań: 138, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 347 kB , Liczba pobrań: 4052, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 407 kB , Liczba pobrań: 333, Adobe Acrobat Document
powrót