Uchwały zarządu

Nr 2056/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ulicy Podskarbińskiej 4 w Warszawie.

więcej

Nr 2055/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynku mieszkalnym nr 9 na Osiedlu Zalesie w Gostyninie, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 2054/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w roku 2010 zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 2053/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia publicznego
na zakup usługi gastronomicznej, hotelowej oraz wynajmu sali konferencyjnej
w związku z organizacją IV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

Nr 2052/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2051/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zakupu usługi wykonania materiałów informacyjnych nt. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w związku z organizacją IV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

więcej

Nr 2050/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń dla producentów rolnych i samorządowców z terenu Województwa Mazowieckiego nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia
i działalności grup producentów rolnych.

więcej

Nr 2049/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 2048/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie w roli partnera do projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 2047/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację dwóch projektów
oraz udzielenia pełnomocnictwa Marzennie Przesmyckiej – Baranek, Zastępcy Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu