Uchwały zarządu

Nr 1993/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

więcej

Nr 1992/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi gastronomicznej, hotelowej oraz wynajmu sali konferencyjnej
w związku z organizacją IV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

Nr 1991/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup pucharów wraz z grawerowanymi tabliczkami, wręczanych na imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych, odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego w 2010 roku.

więcej

Nr 1990/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawieudzielenia dotacji dla Warszawskiego Biura Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Warszawie i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

więcej

Nr 1989/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu.

więcej

Nr 1988/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektów.

więcej

Nr 1987/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych
na potrzeby realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2007 - 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”.

więcej

Nr 1986/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych
na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2007 - 2013
w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 1985/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za zakup trzech tablic informacyjnych o projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 1984/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za zakup trzech tablic informacyjnych o projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e - usług”.

więcej
Uchwały zarządu