Uchwały zarządu

Nr 1953/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Warszawską Izbą Turystyki, dotyczącego promocji regionu poprzez współorganizację przedsięwzięcia „Meet Poland” na terenie Mazowsza w terminie 29.09 - 02.10.2010 roku.

więcej

Nr 1952/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Gdańskich Targów Turystycznych Gdańsk Tourism Fair 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.

więcej

Nr 1951/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie prezentacji multimedialnej, druk zaproszeń, programów, dyplomów, czeków i organizację gali wręczenia nagród laureatom XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1950/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie przeznaczenia środków na obsługę techniczną, wynajem sali i usługi transportowe związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród laureatom
XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1949/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji 5. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”.

więcej

Nr 1948/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie pokrycia kosztów nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Przyjazna wieś”.

więcej

Nr 1947/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

więcej

Nr 1946/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie pokrycia kosztów realizacji szkolenia dotyczącego promocji regionu poprzez produkty tradycyjne i regionalne.

więcej

Nr 1945/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 1944/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kapitał Praca Rozwój” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej
Uchwały zarządu