Uchwały zarządu

Nr 1445/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

więcej

Nr 1444/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na obsługę delegacji zagranicznych w 2010 roku.

więcej

Nr 1443/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

więcej

Nr 1442/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy dla dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku i dyrektora Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.

więcej

Nr 1441/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

więcej

Nr 1440/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie skargi Pana Eugeniusza Pogorzelskiego, na działalność Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

więcej

Nr 1439/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie przyjęcia „Trybu wyłaniania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

więcej

Nr 1438/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki  „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 1437/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie upoważnienia dyrektorów departamentów, kancelarii i delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do potwierdzania wpłynięcia do Urzędu wniosków od przedsiębiorców.

więcej

Nr 1436/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora – Dyrektora Artystycznego Teatru Polskiego w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu