Uchwały zarządu

Nr 1455/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie akceptacji aneksów do umów o udzielanie kredytów obrotowych Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ.

więcej

Nr 1454/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

więcej

Nr 1453/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Dariusza Madeja z dnia 21 czerwca 2010 r. na uchwałę Nr 922/346/10 z dnia              11 maja 2010 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

więcej

Nr 1452/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie pokrycia części kosztów, związanych z realizacją wojewódzkiego etapu
III edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

więcej

Nr 1451/365/10 z dn. 20-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do etapu wojewódzkiego X edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo ‑ Smaki Regionów”.

więcej

Nr 1450/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pokrzywnica na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017”.

więcej

Nr 1449/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubowidz na lata 2010 ‑ 2013 z uwzględnieniem lat 2014 ‑ 2017”.

więcej

Nr 1448/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Kazanów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017”.

więcej

Nr 1447/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki w łące na obszarze niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego.

więcej

Nr 1446/365/10 z dn. 20-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania tych umów.

więcej
Uchwały zarządu