Uchwały zarządu

Nr 1077/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę wsprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy nr SF.WA/ZP/U-335-39/09 z dnia  2 lipca 2009 r. na usługi doradcze świadczone przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, dotyczące wprowadzenia systemu planowania strategicznego i operacyjnego oraz wsparcia realizacji strategii rozwoju i rehabilitacji infrastruktury drogowej w regionie, opracowania i wdrożenia programu utrzymania/rehabilitacji dróg, wzmocnienia instytucjonalnego regionalnej administracji drogowej oraz zarządzania drogami wojewódzkimi.

więcej

Nr 1076/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 1075/353/10 z dn. 01-06-2010

uchylająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w województwie mazowieckim w 2010 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

więcej

Nr 1074/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1073/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 1072/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie ‑ Jeziornie.

więcej

Nr 1071/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach.

więcej

Nr 1070/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem Samorządu Województwa Mazowieckiego na imprezie plenerowej promującej produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

więcej

Nr 1069/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1068/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu VII edycji konkursu ekologicznego pn. „Smak Ekologicznej Żywności”.

więcej
Uchwały zarządu