Pro Masovia – 2011 r.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”
ROK 2011

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu odznaczonego medalem

Data wręczenia medalu

Uroczystości podczas, której wręczono medal

 

1

Centralna Biblioteka Rolnicza

15.01.2011

55-lecie

2

Stefan Sutkowski – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej

12.09.2011

50-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej

4

Genowefa Staśkiewicz kurpiowska twórczyni

8.03.2011

Uroczystość „Śladami Kurpiów” w Kadzidle

5

Genowefa Pabich kurpiowska twórczyni

8.03.2011

Uroczystość „Śladami Kurpiów” w Kadzidle

6

Irena Jezierska

18.06.2011

50-lecie pracy artystycznej na scenie

7

Mirosław Grzyb – Prezes Związku Kurpiów

4.04.2011

 

8

Zespół „Moja Rodzina”

21.08.2011

Dożynki Gminne w gminie Gołymin - Ośrodek

9

Ks. Radzimirski Adam

15.06.2011

40-lecie święceń kapłańskich

10

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

4.06.2011

Jubileusz 65-lecia szkoły oraz V jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków LO

11

Czesława Samsel – twórczyni kurpiowska

1.06.2011

Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody”

13

Instytut Reumatologii w Warszawie

4.10.2011

60-lecie

14

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

1.06.2011

60-lecie

15

Rozgłośnia radiowa „Twoje Radio Lipsko”

29.05.2011

10-lecie

16

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

19.05.2011

25-lecie

17

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku

3.05.2011

100-lecie

18

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
w Żelechowie

4.06.2011

50-lecie Technikum Geodezyjnego

oraz 70-lecie Kształcenia Zawodowego w Żelechowie

19

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku

7.05.2011

130-lecie

20

Bank Spółdzielczy w Tarczynie

6.05.2011

60-lecie

21

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut badawczy w Radzikowie

27.05.2011

60-lecie

22

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

10.06.2011

40-lecie

23

Paweł Łaszczych

10.06.2011

Wesele Kurpiowskie

24

Edward Stanisław Malinowski

31.05.2011

Święto Samorządu Terytorialnego

25

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

9.06.2011

35-lecie

26

Stefan Chojnowski

10.09.2011

Uroczystości rocznicowe bitwy 1920 r.
cykliczna impreza „Bitwa pod Sarnową Górą”

27

Gajewski Marek

4.06.2011

Podsumowanie konkursu
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

28

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

27.05.2011

50-lecia

29

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

27.05.2011

90-lecia

30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

3.06.2011

100-lecia

31

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gnatowicach

12.06.2011

100-lecia

32

Stanisław Sieruta

28.07.2011

Miodobranie w Myszyńcu

33

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
im. Druha Wacława Milke

3.06.2011

65-lecie

34

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

4.09.2011

20-lecie

35

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

10.06.2011

20-lecie

36

Janusz Kalotka

10.06.2011

20-lecie

37

Wanda Wąsowska

19.06.2011

80-lecie urodzin

38

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym

18.06.2011

200-lecie

39

Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie

17.06.2011

100-lecie

40

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

25.06.2011

60-lecie

41

Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu

25.06.2011

100-lecie

42

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej

23.11.2011

40-lecie zespołu oraz 50-lecie pracy artystycznej twórcy i dyrygenta ks. J. Szurbaka

43

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

19.10.2011

Inauguracja roku akademickiego oraz 10-lecie uczelni

44

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu

28.08.2011

130-lecie

45

Karol Podleśny

9.07.2011

60-lecie urodzin oraz 45-lecie służby w strażach pożarnych

46

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

10.07.2011

85-lecie

47

Lipskie Centrum Kultury

24.09.2011

50-lecie

48

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

6.10.2011

80-lecie

49

Muzeum Mazowieckie w Płocku

21.09.2011

190-lecie

50

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

7.09.2011

40-lecie

51

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

29.09.2011

20-lecie

52

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

 im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

21.09.2011

65-lecie

53

Mirosław Greluk

4.09.2011

Spotkania Artystyczno-Towarzyskie GRELOWISKO

55

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach

14.08.2011

110-lecie

56

Janusz Garlicki

6.10.2011

75-lecie urodzin

57

Jerzy Julian Hoffman

3.09.2011

Benefis pn. „Wielki Hetman Filmu Polskiego
Jerzy Hoffman” w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cinemagic.pl

58

Irena Filipczuk

21.08.2011

Dożynki powiatowe w Sokołowie Podlaskim

59

Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku

24.09.2011

100-lecie

60

Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach

18.09.2011

100-lecie

61

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

10.09.2011

100-lecie

62

Wojciech Mirosław Koprowski

1.10.2011

45-lecie działalności

63

Krystyna Wiesława Gałka

18.09.2011

 

64

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

8.09.2011

90-lecie

65

Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie

11.09.2011

100-lecie

66

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

16.09.2011

125-lecie

67

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie

11.09.2011

100-lecie

68

Ochotnicza Straż Pożarna w Skórcu

3.09.2011

100-lecie

69

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy

25.09.2011

100-lecie

70

Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej

25.09.2011

Oficjalne wręczenie medalu odbyło się 1.10.2011

 w Izabelinie podczas rekonstrukcji walk
„Grupy Kampinos” AK pt. „Rzeczpospolita Kampinoska 2011”

71

Miejscowość Wiersze w gminie Czosnów

25.09.2011

Oficjalne wręczenie medalu odbyło się 1.10.2011

w Izabelinie podczas rekonstrukcji walk
 „Grupy Kampinos” AK pt. „Rzeczpospolita Kampinoska 2011”

72

Instytut Lwowski

12.09.2011

20-lecie

73

Praska Giełda Spożywcza

16.09.2011

20-lecie

74

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej

6.10.2011

60-lecie

75

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

7.10.2011

60-lecie

76

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożeniu

25.09.2011

100-lecie

78

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

19.10.2011

20-lecie

79

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

7.10.2011

60-lecie

80

Ignacy Gogolewski

1.10.2011

80-lecie urodzin

81

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

82

Krzysztof Jerzy Dziubiński

(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

83

Krzysztof Andrzej Makuch

(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

84

Zenon Michalak

 (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

85

Katarzyna Ewa Bogucka

 (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

86

Jerzy Jurkiewicz

 (Okręgowa Izba Lekarska

w Warszawie)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

87

Teresa Elżbieta Mazurkiewicz

 (Okręgowa Izba Lekarska w Płocku)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

88

Barbara Kacer

 (Okręgowa Izba Lekarska w Płocku)

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

89

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

1.10.2011

90-lecie istnienia izb lekarskich

90

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

1.10.2011

100-lecie

91

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

13.10.2011

90-lecie

92

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o.

7.10.2011

20-lecie

93

Henryk Gadomski

20.10.2011

15-lecie Związku Kurpiów oraz II Zjazd Rodaków
i Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej

94

Józef Kur

20.10.2011

15-lecir Związku Kurpiów oraz II Zjazd Rodaków
i Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej

95

prof. Stefan Józef Pastuszka

18.11.2011

45-lecie pracy naukowo-badawczej oraz

70. rocznica urodzin

96

Kazimierz Kowalski

9.11.2011

40-lecie pracy artystycznej

97

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w Warszawie

26.11.2011

90-lecie

98

Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

17.12.2011

90-lecie działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

99

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Koło w Starych Babicach
im. Obrońców Radiostacji Babice

17.12.2011

90-lecie działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

100

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

29.11.2011

60-lecie

101

Ochotnicza Straż Pożarna w Mogielnicy

26.11.2011

110-lecie

102

Andrzej Szczych

26.11.2011

III Zjazd Oddziału Związku OSP RP w Radomiu

103

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

20.01.2012

35-lecie

104

Marek Wawrzkiewicz

24.02.2012

75. rocznica urodzin