Osoby i podmioty odznaczone Odznaką Honorową "Zasłużony dla Mazowsza" – lista

Osoby i podmioty odznaczone Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”

2013.10.31 12:50 , aktualizacja: 2019.07.11 10:27

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Leszek Ploch,
 • Stefan Sutkowski,
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie,
 • Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
 • Krzysztof Penderecki,
 • ks. prałat Czesław Sadłowski,
 • Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie,
 • prof. dr hab. Adam Koseski,
 • bp. Roman Adam Marcinkowski,
 • Wojewoda Jacek Kozłowski,
 • prof. Henryk Samsonowicz,
 • prof. Andrzej Kolasa,
 • Paweł Jaskanis,
 • Państwo Zofia i Antoni Witowie,
 • Muzeum Narodowe w Warszawie,
 • Teatr Polski w Warszawie,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku,
 • Jan Ekier,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce,
 • Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski,
 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga",
 • Instytut Lotnictwa,
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • diecezja drohiczyńska,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie,
 • Zespół Szkół nr 6 w Płocku,
 • Politechnika Warszawska Filia w Płocku,
 • Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke,
 • Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego,
 • Katarzyna Napiórkowska,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski,
 • Krzysztof Karos,
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 • Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie,
 • Magdalena Spasowicz,
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.,
 • diecezja siedlecka,
 • prof. dr hab. Sylwester Porowski,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Płocku,
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi "Nadzieja" w Sypniewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu,
 • Sylwester Sokolnicki,
 • Andrzej Seweryn,
 • Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
 • Józef Ryszard Witczak – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu,
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Stefan Jakubowski
 • Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku,
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Liczba wyświetleń: 3219