Pro Masovia – 2009 r

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”
ROK 2009

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu odznaczonego medalem

Data wręczenia medalu

Uroczystości podczas, której wręczono medal

 

1

Wanda Wiłkomirska

11.01.09

80. urodziny artystki

2

Kampinoski Park Narodowy

16.01.09

50-lecie powstania parku

3

PKO Bank Polski

09.02.09

90-lecie powstania banku

4

Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu

11.02.09

10-lecie powstania federacji

5

Mieczysław Jan Mierzejewski

12.05.09

Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęka
Dni Ostrołęki

6

Teresa i Czesław Niedźwieccy

30.08.09

Miodobranie Kurpiowskie 2009

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu

17.05.09

110-lecie jednostki

8

Zespół Szkół Rolniczych CKUiP w Miętnem

25.04.09

85-lecie powstania szkoły
oraz 25-lecie Obrony Krzyża

9

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

27.09.09

80-lecie Mazowieckiej Izby Rzemiosła
 i Przedsiębiorczości w Warszawie

10

Irena Santor

7.12.09

Uroczysty koncert z okazji 75 urodzin artystki
i 50-lecia pracy artystycznej

11

Jacek Łysoń

14.11.09

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce

12

Stanisław Orłowski

14.11.09

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce

13

Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie

04.07.09

100-lecie szkół

14

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2.10.09

Obchody roku jubileuszowego uczelni

15

Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

30.05.09

85-lecie szkoły
oraz 30-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo”

16

Bank Spółdzielczy w Raciążu

30.05.09

80-lecie banku

17

Ryszard Maniurski

21.06.09

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
I Światowy Zjazd Kurpiów
„WESELE KURPIOWSKIE”

18

Stanisław Bacławski

21.06.09

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

I Światowy Zjazd Kurpiów
„WESELE KURPIOWSKIE”

19

Marianna Gadomska

21.06.09

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny,                 I Światowy Zjazd Kurpiów
„WESELE KURPIOWSKIE”

20

Radio Plus Radom

4.06.09

15-lecie radia

21

Andrzej Rogiński

 

28.05.09

15-lecie redakcji Tygodnika „Południe Głos Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa”

22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

3.06.09

10-lecie uczelni

23

Czesława Lewandowska

30.08.09

Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu

24

Bank Spółdzielczy w Żurominie

25.09.09

80-lecie banku

25

2 Mazowiecka Brygada Saperów

4.09.09

65-lecie brygady

26

Abp. Zygmunt Zimowski

21.06.09

Uroczystości pożegnania Ordynariusza Diecezji Radomskiej Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

27

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 

27.06.09

15-lecie uczelni

Wręczenie nastąpiło 3.10.2009 podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010

28

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej

12.09.09

100-lecie szkoły

29

Henryk Zalewski

6.09.09

Dożynki gminne w Brańszczyku

30

Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” przy Zarządzie Oddziału Związku OSP RP w Błoniu

5.09.09

20-lecie klubu

31

Włodzimierz Gawor

5.09.09

20-lecie Klubu HDK „Strażak”

32

Włodzimierz Henryk Żabka

5.09.09

20-lecie Klubu HDK „Strażak”

33

Kowalczyk Stanisław

16.08.09

Dożynki gminne w Wąsewie

34

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

29.08.09

20-lecie stowarzyszenia

35

Wojciech Skrzeszewski

1.09.09

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Andrzejewie

36

Zdzisław Frydrych

30.08.09

Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu

37

Stanisław Kowalski

16.11.09

Uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka

38

Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” przy Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

16.11.09

Uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka

39

Fundacja na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych „SYNAPSIS”

16.11.09

Uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka

40

Ryszard Walczak

16.11.09

Uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka

41

Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w Żyrardowie

28.11.09

Uroczystość 100-lecia towarzystwa

42

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

11.09.09

25-lecie muzeum

43

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA

24.09.09

50-lecie muzeum

44

Konfederacja Pracodawców Polskich

25.11.09

20-lecie

45

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

29.10.09

30-lecie

46

Waldemar Salis

14.10.09

Dzień Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce

47

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie

23.09.09

50-lecie szpitala

48

Roman Stachyra

25.09.09

80-lecie BS w Żurominie

49

Ks. Jacek Kozub

27.09.09

Uroczystości odpustowe w ursynowskiej parafii
pw. bł. Władysława z Gielniowa

50

Ks. Kazimierz Pierzchała

27.09.09

Uroczystości odpustowe w ursynowskiej parafii
pw. bł. Władysława z Gielniowa

51

Zespół Tańca Ludowego PRUSZKOWIACY

28.11.09

30-lecie pracy artystycznej zespołu

52

Stanisław Chrząszczewski

30.09.09

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych szkół prowadzonych przez Płocki Uniwersytet Ludowy

53

Kaczyński Tadeusz

30.09.09

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych szkół prowadzonych przez Płocki Uniwersytet Ludowy

54

Jadwiga Mydło

16.10.09

Dzień Edukacji Narodowej w Baranowie

55

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

23.10.09

25-lecie szpitala

56

Polski Komitet Olimpijski

12.10.09

90-lecie organizacji

57

Warszawski Uniwersytet Medyczny

09.10.09

Jubileusz 200-lecia nauczania medycyny
w Warszawie

58

Tibor Szep – Sekretarz Komitatu Pest, Dyrektor Generalny

14.03.13

Spotkanie na Węgrzech przedstawicieli Mazowsza z wiceprzewodniczącym węgierskiego Komitatu Peszt Szabó Istvánem dot. kierunków i obszarów dalszej współpracy międzyregionalnej

59

Henryk Kulesza

10.11.09

Uroczystości w Lelisie

60

Michał Pietrzak

15.11.09

80-lecie urodzin

61

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
„Wzajemna Pomoc” w Radomiu

26.11.09

15-lecie

62

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

17.11.09

90-lecie

63

Bank Spółdzielczy w Mławie

14.11.09

100-lecie

65

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

28.11.09

90-lecie szkół technicznych w Radomiu

66

Zofia Stanowska

30.12.09

Całokształt działalności

67

Radomskie Stowarzyszenie Pokoleń

14.12.09

15-lecie

68

Lech Stasiak

12.02.10

20-lecie Przedsiębiorstwa Budownictwa
Wodno-Melioracyjnego „MELBUD” sp. z o.o.
w Płocku