System obsługi wniosków aplikacyjnych dla WSJO

Jak korzystać z systemu obsługi wniosków

System obsługi wniosków aplikacyjnych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla uprawnionych podmiotów, tj.:

  • wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, dla której podmiotem tworzącym, organizatorem albo organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
  • podmiotów leczniczych działających w formie spółki, w której województwo mazowieckie posiada udziały.

System obsługiwany jest przez platformę internetową https://witkac.pl.

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie aktywnego konta na ww. platformie.

 

W przypadku trudności przy rejestracji, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://witkac.pl/static/pomoc.html.

 

Po zalogowaniu się na platformie https://witkac.pl, w zależności od rodzaju wniosku, wnioskodawca wybiera adres:

                    Dla wniosków, których realizacja rozpocznie się w roku 2020: