Aktualności

Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?

2016.03.16 13:30 , aktualizacja: 2016.04.20 12:52

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • prelegenci konferencji siedzą przy stole prezydialnym Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy konferencji słuchają wykładów Fot. Michał Słaby
 • marszałek Adam Struzik przedstawia prezentację Fot. Michał Słaby
 • prof. Hubert Izdebski odpowiada na pytania uczestników Fot. Michał Słaby
 • uczestnik zadaje pytanie prelegentom Fot. Michał Słaby
 • przedstawiciele samorządu województwa - Tamara Borkowska, Elżbieta Lanc, Anna Obłoza słuchają prezentacji Fot. Michał Słaby
 • marszałek Janina Ewa Orzełowska przegląda program konferencji Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy konferencji - widok z góry Fot. Michał Słaby
 • marszałek Adam Struzik i rektor Alojzy Nowak odpowiadają na pytania uczestników Fot. Michał Słaby
 • zasłuchani uczestnicy konferencji Fot. Michał Słaby
 • prof. Paweł Swianiewicz referuje swoje opracowanie Fot. Michał Słaby
 • marszałek Wiesław Raboszuk wśród uczestników konferencji Fot. Michał Słaby
 • dr Piotr Modzelewski wygłasza wykład Fot. Michał Słaby
 • prof. Krzysztof Opolski i prof. Paweł Swianiewicz słuchają prezentacji Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy konferencji siedzą w auli Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy konferencji słuchają prezentacji widok z góry Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy konferencji widok z góry Fot. Michał Słaby

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Uniwersytetem Warszawskim zorganizowali 16 marca br. konferencję poświęconą konsekwencjom wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego.

 

Przyczynek do spotkania

Plan nowego podziału administracyjnego Mazowsza dość często pojawia się w kręgach politycznych. Pytań i wątpliwości jest wiele. Czy to dobre rozwiązanie? Czemu służy? Czy przyniesie korzyści czy może straty? Zanim zostaną podjęte decyzje warto na ten temat rozmawiać, by wybrać optymalne dla mieszkańców rozwiązanie.

 

Prelegenci

W gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej naukowe badania i analizy poszczególnych wariantów podziału Mazowsza przedstawili naukowcy i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Piotr Brzeski, redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny” prof. zwycz. w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie Hubert Izdebski oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

 

Wnioski i postulaty ekspertów

W trakcie konferencji dokonano analizy różnych aspektów, w szczególności finansowych, gospodarczych i społecznych, potencjalnego podziału województwa mazowieckiego. Rozważono konsekwencje wydzielenia Warszawy, ujmowanej w różny sposób: jako obecne miasto stołeczne, jako miasto wraz z obszarami otaczających je jednostek statystycznych szczebla NUTS-3, jako obszar proponowanej nowej jednostki statystycznej NUTS-2 czy jako miasto stołeczne z „wianuszkiem” otaczających gmin.

 

Wybitni znawcy przedmiotu przedstawili referaty omawiające możliwe – w perspektywie zarówno krótkiej, jak i dłuższej – skutki podziału, a ocena ta znalazła potwierdzenie w ramach dyskusji panelowej. Uznano, że wszelkie rozważania dotyczące poważnych zmian, jakie mogłyby być dokonane w podziale terytorialnym państwa, w tym polegające na podziale województwa mazowieckiego, powinny zasadzać się na konfrontowaniu dającej się stwierdzić tożsamości społecznej, gospodarczej i kulturowej ze zdolnością, przede wszystkim ekonomiczną, wykonywania zadań o charakterze regionalnym.

Po spotkaniu opracowane zostały materiały pokonferencyjne.

Liczba wyświetleń: 3411

powrót