Mazowiecka Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

I posiedzenie II kadencji Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2014.04.11 11:50 , aktualizacja: 2016.03.23 15:50

Autor: Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik zarządu województwa ds. kombatantów i osób represjonowanych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W posiedzeniu wzięło udział 23 z 25 zaproszonych członków Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzięli w nim udział także Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz jego zastępca, Bożena Żelazowska  wraz z czterema merytorycznymi pracownikami urzędu. Marszałka województwa mazowieckiego reprezentował zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba oraz pełnomocnik zarządu województwa ds. kombatantów i osób represjonowanych Zbigniew Czaplicki.

 

Członków Rady i gości powitał dyrektorRafał Zięba, który podziękował osobom, które poświęciły swój czas pracy w Radzie poprzedniej kadencji, oraz wręczył akty powołań wszystkim członkom Rady. Następnie oddał głos panu ministrowi Janowi Ciechanowskiemu, który podziękował za zaproszenie oraz za dobrą współpracę z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Mazowiecką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister omówił nowelizację ustawy o kombatantach, skupiając się na nowych najważniejszych jej elementach, a przede wszystkim zapisach:

  • a  powołujących Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
  • b zwiększających zniżki przysługujące na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową,
  • c regulacjach dotyczących pierwszeństwa dostępu do opieki zdrowotnej, które nie tylko wprowadzają wymóg przestrzeganie tego zapisu przez zakłady opieki zdrowotnej, skracają czas oczekiwania do specjalistów do 7 dni oraz przewidują także kary dla ZOZ - ów za nie przestrzeganie tego obowiązku.

Minister Jan Ciechanowski omówił także kwestię przekazywania środków dla kombatantów za granicą oraz legitymacji weterana, do której nie będzie wymagane zdjęcie. Mówił także o kolejnych propozycjach ustawowych dotyczących nadania uprawnień kombatanckich represjonowanym politycznie żołnierzom górnikom oraz tzw. działaczom opozycji z czasów PRL, które wpłynęły do Sejmu. Minister poprosił Mazowiecką Radę, by stosownym czasie wyraziła opinie na temat tych projektów oraz jak się wyraził  je ,,przepracowała”. Poszczególni kombatanci zadali także ministrowi kilka pytań dotyczących konkretnych spraw, np. patentów weterana, sprawy czynszów za lokale użytkowane przez organizacje kombatanckie, zwłaszcza zarządy główne, opłat za wodę, telefony, itp. Głos zabrała także , zastępca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, dziękując za współpracę Radzie poprzedniej kadencji, gratulując wyboru nowym członkom, życząc im owocnej pracy w nowej kadencji i wyraziła nadzieję, że będzie mogła czerpać z ich wiedzy oraz  doświadczenia.

 

W drugiej części spotkania Rada przyjęła do wiadomości projekt planu pracy z następującymi propozycjami: spotkanie z okazji 3 maja i Dnia Zwycięstwa w Muzeum Niepodległości, wspólne spotkanie Mazowieckiej Rady Kombatantów i Rady Kombatantów przy kierowniku Urzędu ds. Kombatantów (czerwiec), spotkanie z okazji Dnia Weterana we wrześniu oraz Opłatkowe w grudniu. Jeszcze przed ukonstytuowaniem się Prezydium Rady.

 

 Rada wybrała swoje Prezydium bez głosów przeciwnych w składzie 9 osób. Przewodniczącym Rady pozostał nadal płk Józef Koleśnicki, a na jego propozycję wybrano czterech wiceprzewodniczących: Zbigniewa Galperyna, Stanisława Krakowskiego, Zdzisława Przeszłowskiego  i Józefa Woźniaka. Pozostałymi członkami prezydium Rady wybrano następujące osoby: Róża Krzywobłocka – Laurów, Irena Krzyżanowska, Janusz Gołuchowski i Wiesław Paciorek. Wszystkie wybory odbyły się w głosowaniu jawnym. Prezydium zbierze się na kolejnym posiedzeniu w dniu 6 maja.

 

Liczba wyświetleń: 574

powrót