Z serca Polski nr 9/17

Wsi spokojna, wsi wesoła…

2017.09.12 15:00 , aktualizacja: 2017.09.13 13:59

Autor: Rozmawiała Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk (MJWPU), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • zdjęcie portretowe Wójt gminy Jastrząb Andrzej...
  • droga z wykonaną wysepką bezpieczeństwa dla pieszych i barierkami ochronnymi Środki unijne pozwoliły...
  • zdjęcie z lotu ptaka na miejscowość Kościół pw. św. Jana...

Te słowa mistrza Jana z Czarnolasu przychodzą na myśl, kiedy odwiedzamy gminę Jastrząb… Czy słusznie? Zachęcam do rozmowy z jej gospodarzem wójtem Andrzejem Brachą.

 

Czym na co dzień zajmują się mieszkańcy?

Jastrząb to typowo wiejska gmina, a jej podstawą jest rolnictwo. W produkcji roślinnej dominują ziemniaki i żyto, a w zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. Produkcję rolną prowadzą głównie drobne gospodarstwa indywidualne, których mamy około 770. Średnio ich powierzchnia nie przekracza 4 ha. Mamy też ponad 200 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną głównie z eksploatacją piaskowca jurajskiego i jego obróbką. Są też zakłady kamieniarskie, stolarskie, blacharstwa samochodowego i krawieckie. Gmina jest w 100 proc. zwodociągowana. Brakuje nam kanalizacji, oczyszczalni ścieków i gazociągu. Podejmujemy jednak kroki, by się to zmieniło.

 

Jest coś charakterystycznego, wyróżniającego gminę?

Mamy dwa zabytkowe kościoły, w tym jeden erygowany w 1677 r. i przebudowany w stylu neoromańskim w 1909 r. Zlokalizowany jest on w Jastrzębiu. Drugi znajduje się w Gąsawach Rządowych. Mamy też zbiornik wodny o powierzchni 10 ha. Z myślą o rozwoju agroturystyki udało nam się go zmodernizować. Obszar wokół niego nadaje się teraz pod budowę domków kampingowych. Okoliczne lasy, łąki i pola to idealne miejsce, żeby odpocząć od codziennego zgiełku. Liczymy, że te atuty zachęcą inwestorów do lokowania u nas swojego kapitału.

 

Magnesem gminy Jastrząb jest zalew na rzece Śmiłówce. Można się w nim kąpać, pływać kajakiem, rowerem wodnym lub łowić ryby.

A co Jastrząb może zaproponować mieszkańcom i gościom?

Z pewnością największą atrakcją jest zalew, który zwłaszcza w miesiącach letnich przyciąga tłumy spragnionych odpoczynku. Zbiornik powstał na rzece Śmiłówce. Ma dwa mola – widokowe i estradowe – oraz kładkę dla pieszych. Obok funkcjonują dwa boiska do piłki plażowej i wypożyczalnia kajaków. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych, budując dla nich plac zabaw. Wykorzystujemy tę infrastrukturę jako miejsce organizowania różnego rodzaju imprez. Do cyklicznych zaliczyłbym czerwcowe świętojanki czy sierpniowe dożynki gminne. Obecność na nich to okazja do obcowania z folklorem, muzyką ludową w wykonaniu naszych rodzimych zespołów „Gąsawianki” i „Wolanki”. W tym roku po raz pierwszy odbyła się u nas impreza w ramach policyjnej akcji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Co ciekawe, także w zimie korzystamy z dobrodziejstwa zalewu, proponując kąpiele dla morsów. Nie brakuje także zajęć dla najmłodszych. Tu wspierają nas Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu i świetlica środowiskowa. Oferta jest szeroka, więc każde dziecko znajduje coś dla siebie. Bogatym programem wydarzeń integrujących najstarszych mieszkańców może się też pochwalić Stowarzyszenie Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb. Słynne są chociażby różnego rodzaju pogadanki czy wieczorki taneczne.

 

Korzystają Państwo z unijnego wsparcia?

Mamy spore doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Skoncentrowaliśmy się na inicjatywach służących poprawie warunków życia społecznego i gospodarczego. W poprzedniej agendzie udało nam się wybudować żłobek, przeprowadzić termomodernizację budynku przedszkola i innego żłobka oraz opracować Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016–2023. Natomiast mieszkańcy Woli Lipienieckiej Dużej i Nowego Dworu zyskali lepsze drogi.

 

Obecnie realizujemy trzy projekty, w tym nasz największy, którego wartość dofinansowania wynosi ponad 7 mln zł. Jest to projekt partnerski pt. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu szydłowieckiego”. Trwa budowa przedszkola Baśniowa Kraina, w ramach Osi priorytetowej X RPO WM „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Wartość dofinansowania to blisko 200 tys. zł. Ostatni z projektów dotyczy budowy boisk sportowych Jastrzębia. Środki na to zadanie zdobyliśmy w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 2017. Jego dofinansowanie przekroczyło 0,5 mln zł.

 

Domyślam się, że to nie koniec. Będą kolejne inwestycje?

Nie ukrywam, że dużym wsparciem dla naszych działań są zewnętrzne środki finansowe. Dlatego złożyliśmy kolejne wnioski, które są w trakcie oceny. „Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Jastrząb”, w którym wnioskujemy o 435 tys. zł dofinansowania, oraz „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb”. Tu oczekujemy wsparcia blisko 3,5 mln zł. Kolejny projekt „Przedszkole Baśniowa Kraina – oddział II” jest poniekąd kontynuacją projektu z poprzedniej agendy. Tym razem ubiegamy się o 173 tys. zł.

 

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dobrem mieszkańców, by coraz lepiej im się żyło w naszej gminie. Inwestycje zapewniają  zarówno dostęp do podstawowych usług dotyczących m.in. gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków oraz właściwej infrastruktury drogowej, jak i rozwoju np. bazy sportowej. Dlatego nadal poszukujemy źródeł finansowania i staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz.

Liczba wyświetleń: 293

powrót