Z serca Polski nr 9/17

"Sieć szpitali"

2017.09.12 14:20 , aktualizacja: 2017.09.13 13:44
Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Czerwińska
fot. Syda Productions fot. Syda Productions

Od października zacznie w Polsce obowiązywać system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jak będzie on funkcjonował w szpitalach wojewódzkich?

Założenia systemu

Opierać się będzie na finansowaniu ryczałtowym (91 proc. środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia). Jego wartość dla danego szpitala wyliczana będzie na podstawie liczby i struktury świadczeń sprawozdawanych w poprzednim okresie (2015 r.). Podmioty lecznicze podzielone będą na sześć poziomów: I stopnia (przede wszystkim powiatowe), II stopnia (realizujące szerszy zakres świadczeń), III stopnia (głównie wojewódzkie z leczeniem specjalistycznym), onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie. Aby zakwalifikować się do finansowania ryczałtowego, szpitale muszą spełnić określone wymagania. Na każdym poziomie wyznaczono oddziały, jakie powinny znaleźć się w placówce. Te podmioty, które nie zakwalifikują się do systemu, będą mogły wziąć udział w postępowaniu konkursowym, ogłoszonym przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ.

Proces wdrażania tzw. sieci szpitali monitoruje sejmikowa Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej. Radni zapoznali się w lipcu z decyzją dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który ogłosił wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. Na Mazowszu do „sieci szpitali” zakwalifikowano 82 podmioty lecznicze, a wśród nich 13, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Szpitale poza siecią

Do sieci wchodzą tylko te szpitale, które mają określoną liczbę profili świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji („ostrym”). Przy kwalifikacji podmiotów leczniczych do systemu nie uwzględniono hospitalizacji planowej oraz hospitalizacji jednego dnia. Pozyskanie finansowania na obydwie formy hospitalizacji odbywać się będzie na podstawie konkursu ofert.

Spośród podmiotów leczniczych województwa mazowieckiego do „sieci szpitali” nie zakwalifikowały się:

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o. w Warszawie,

 • Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.,

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w zakresie leczenie szpitalne – neurologia hospitalizacja.

Do konkursu

Centrum Attis ma kontrakt z mazowieckim oddziałem NFZ na świadczenia w trybie hospitalizacji (choroby wewnętrzne, kardiologia, chirurgia klatki piersiowej, diabetologia), hospitalizacji planowej (ortopedia i traumatologia narządu ruchu) i chirurgii jednego dnia (urologia, ginekologia, chirurgia ogólna, okulistyka, otorynolaryngologia, chirurgia plastyczna). By pozyskać środki finansowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, centrum musi przystąpić do postępowań konkursowych.

Natomiast Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, jako podmiot o profilu psychiatrycznym, nie podlega założeniom systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum będzie miało możliwość prowadzenia oddziałów neurologicznego i udarowego, jeśli NFZ ogłosi konkurs na tego typu świadczenia.

Połączenie szpitali

Szpital Kolejowy w Pruszkowie nie spełniał wszystkich kryteriów określonych w przepisach wprowadzających tzw. sieć szpitali, tym samym nie kwalifikował się do żadnego z poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zarząd województwa podjął więc decyzję o połączeniu tego szpitala z Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Dzięki temu świadczenia pruszkowskiego szpitala (z wyjątkiem chirurgii ogólnej – hospitalizacji planowej, diabetologii – hospitalizacji i gastroenterologii – hospitalizacji) będą mogły zostać zakwalifikowane do poziomu szpitali II stopnia. Świadczenia diabetologii i gastroenterologii będą możliwe częściowo do rozliczenia w ramach profilu choroby wewnętrzne. Do 26 września br. wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do „sieci szpitali” będzie uzupełniony o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych.

W br. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ma do dyspozycji 10,5 mld zł. W przyszłym roku kwota zwiększy się o 879,2 mln zł i osiągnie blisko 11,4 mld zł. Jednak środki te – w ocenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – są niewystarczające do potrzeb.

Podmioty lecznicze Samorządu Województwa Mazowieckiego zakwalifikowane do „sieci szpitali”

Poziom drugi:

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Poziom trzeci:

 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
 • im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Poziom szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:

 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina.
 • Poziom szpitali pediatrycznych:
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym,
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Oddziały poza siecią

Samo zakwalifikowanie się do „sieci szpitali” nie gwarantuje pełnego finansowania wszystkich udzielanych dotychczas świadczeń. Są placówki, które nie otrzymają finansowania na świadczenia realizowane w niektórych oddziałach w ramach ryczałtu i jak dotychczas będą mogły przystąpić do postępowań konkursowych. W szpitalach należących do województwa mazowieckiego w takiej sytuacji znalazły się:

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie –zabezpieczenia systemu nie mają: dermatologia i wenerologia dziecięca oraz chirurgia naczyniowa,

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. – nie otrzyma ryczałtu na świadczenia dotyczące chirurgii naczyniowej,

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu – poza systemem znalazła się hematologia – hospitalizacja,

 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ – ryczałt nie obejmie okulistyki dziecięcej – hospitalizacja planowa.

Liczba wyświetleń: 143

powrót