Z serca Polski nr 7/17

Pozytywnie nastawieni

2017.06.13 15:10 , aktualizacja: 2017.06.14 11:13

Autor: Rozmawiała Agnieszcza Czachorowska-Jakoniuk (MJWPU), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • na ławce Grzegorz Dudzik (Fot. arch....
  • plac zabaw w tle budynek przedszkola Zielonkowskie przedszkole,...
  • tunel pod torami wraz z ekranami dźwiękochłonnymi, na jezdni dwa samochody Marzenie wreszcie się...

Żeby odnieść samorządowy sukces, trzeba umieć słuchać mieszkańców, właściwie oceniać ich potrzeby, mieć pasję, a radość czerpać z działania. Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki w powiecie wołomińskim, opanował tę sztukę i z satysfakcją opowiada o zrealizowanych zadaniach.

 

Zielonka. Jak mogłaby wyglądać jej charakterystyka w „krótkich żołnierskich słowach”?

Już sama nazwa sugeruje, że jesteśmy miejscowością, w której dominuje przyroda. Przed wojną centralna część miasta nosiła nazwę Zielonka-Letnisko. Miała charakter wypoczynkowy. Przyjeżdżali tu chętnie warszawiacy, by korzystać z mikroklimatu, lasów i jezior. Dzisiejsza Zielonka nadal ma w sobie coś z letniska – otoczona jest lasami, a w części zurbanizowanej gminy pozostały okazałe kompleksy dębowe. Z kolei stawy, tzw. glinianki są miejscem częstych spacerów i wypoczynku nie tylko miejscowych, ale również gości.

 

Jak się tutaj mieszka?

Znaczna część społeczności pracuje lub uczy się w Warszawie, część prowadzi własną działalność gospodarczą na miejscu, tworząc potencjał rozwoju gminy. Chcemy, by Zielonka była miastem skoncentrowanym na rodzinie, dbającym o dobre warunki edukacji, zapewniającym miejsca w przedszkolach – miastem odpoczynku i rekreacji wśród zieleni.

 

Mając taką wiedzę, można zrobić wszystko, aby spełnić oczekiwania. Zatem, jakie działania podjęli Państwo w tym kierunku?

W tym roku zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję. Zbudowaliśmy nową siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 4, w której mieści się jednocześnie, pierwszy w powiecie wołomińskim, miejski żłobek. Dzięki realizacji tego zadania możemy przyjąć do przedszkoli około 80 dzieci więcej niż do tej pory. Co ważne – budynek jest bardzo nowoczesny. Już na etapie projektowania i budowy dążono do zbliżenia się do tzw. budynku pasywnego, czyli radykalnego zminimalizowania zużycia energii w trakcie eksploatacji. Zastosowano w nim szereg rozwiązań energooszczędnych, np. bardzo dobrą izolacyjność oraz system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zainstalowano 260 paneli fotowoltaicznych, a także oświetlenie LED z włącznikami światła reagującymi na ruch. W każdej z sal zajęciowych jest możliwość dostosowania natężenia światła do nasłonecznienia.

 

Ta inwestycja naprawdę Pana cieszy…

Jesteśmy z niej wyjątkowo dumni, ale to jedna z wielu inwestycji w naszej gminie. W ostatnich latach poprawiliśmy też infrastrukturę sportową i rekreacyjną w mieście. Powstały m.in. dwa nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, a dzięki unijnemu projektowi „Rowerem przez Zielonkę – rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej” realizujemy działania związane z niezwykle popularnym u nas ruchem cyklistów. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o inwestycjach prowadzonych w Zielonce przez PKP PLK i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Od 2 lat trwa modernizacja linii kolejowej E75, realizowana z udziałem środków unijnych. Dzięki niej mamy już dwie odnowione stacje kolejowe, powstały też bezkolizyjne przeprawy pod torami. Czekamy na otwarcie kolejnego przejścia dla pieszych. Na drodze wojewódzkiej nr 634 powstaje bardzo potrzebny wiadukt nad torami. Te inwestycje zmieniają na lepsze warunki komunikacyjne w mieście. Pociągi kursują częściej, mieszkańcy łatwiej i bezpieczniej mogą przedostać się z jednej części miasta na drugą. Rogatki w centrum przeszły wreszcie do historii. Od końca maja pod torami przejeżdżamy tunelem drogowym! Nie możemy się też doczekać otwarcia trasy S8 na odcinku Marki–Radzymin, budowanej na granicy Zielonki przez GDDKiA. Przedłużenie Trasy Toruńskiej rozładuje ruch w mieście i uprości komunikację samochodową z centrum Warszawy poprzez węzeł Zielonka. To bardzo ważne dla nas inwestycje, wpływające bezpośrednio na komfort życia w mieście.

 

Pozostając przy inwestycjach, czy realizują Państwo projekty unijne?

Tak, obecnie uczestniczymy w dwóch projektach partnerskich współfinansowanych ze środków UE w ramach RPO WM 2014–2020. Pierwszy, „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”, dofinansowany jest ze środków EFS. Objął uczniów wszystkich zielonkowskich szkół publicznych. Młodzież pozna tajniki programowania i robotyki. W ramach drugiego – dofinansowanego ze środków EFRR – na terenie Zielonki powstaną kolejne odcinki ścieżek rowerowych. Przygotowujemy się też do zawarcia trzech kolejnych umów na dofinansowanie: termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce (działanie 4.2. „Efektywność energetyczna”), instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu partnerskiego  „OZE w Zielonce i w Tłuszczu” (działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”) oraz rozwoju infrastruktury PSZOK w Zielonce (działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”).

 

Zostało coś na najbliższe lata?

Bardzo ważną sprawą będzie zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta. Ich brak to kłopot dla mieszkańców dojeżdżających do kolei. Chcemy to zmienić, budując parking typu „Parkuj i Jedź”. Temat konsultowaliśmy z mieszkańcami. Pojawił się pomysł, by zbudować jednopoziomowy parking podziemny pod targowiskiem miejskim (w samym centrum miasta). Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem. Dodatkowo chcemy pozyskać środki unijne na rewitalizację przestrzeni publicznej, by odnowione centrum można było podziwiać z okna pociągu wjeżdżającego na nową stację kolejową. Będziemy pracowali także nad poprawą infrastruktury szkolnej. Zależy nam, aby Zielonka stawała się miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Liczba wyświetleń: 229

powrót