Z serca Polski nr 7/17

Sposób na katastrofę

2017.06.13 14:05 , aktualizacja: 2017.06.14 11:17
Autor: Anna Mzyk (WFOŚiGW w Warszawie), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
Stojący przed remizą w Radomiu duży wóz strażacki Średni samochód...

W ostatnich latach rośnie w Polsce liczba groźnych zjawisk pogodowych – burz, oberwań chmur, niszczącego gradu, trąb powietrznych i grożących pożarami fal upałów. By przeciwdziałać klęskom żywiołowym, strażacy potrzebują wyspecjalizowanego sprzętu.

 

Kaprysy przyrody są bardzo kosztowne – powodzie, podtopienia, wiatrołomy i pożary powodują szkody w środowisku przyrodniczym, gospodarce regionu, rolnictwie, niszczą prywatne domy, samochody i sprzęt.

 

Podstawa – zakup pojazdów

Wychodząc naprzeciw problemom ratowników, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie współfinansuje zadania mające zapobiegać zagrożeniom środowiska i usuwać skutki niszczycielskich ataków żywiołu. Finansowane są projekty łączące w sobie zadania z obszaru ochrony klimatu, gospodarki wodnej i edukacji ekologicznej.

 

W usuwaniu skutków zagrożeń najczęściej uczestniczą jednostki Ochotniczej i Państwowej Staży Pożarnej. Dlatego fundusz przekazuje im pieniądze na zakup specjalistycznych pojazdów.

 

Charakterystyka sprzętu

Samochody ratowniczo-pożarnicze to skomplikowane i wyspecjalizowane urządzenia. W ich wyposażeniu muszą się znaleźć: autopompa z urządzeniem odpowietrzającym, bęben z rozwijanym, półsztywnym wężem o stałym przekroju (tzw. linia szybkiego natarcia), zbiornik wody lub środka pianotwórczego, dozownik, czasem instalacja zraszania lub działko wodno-pianowe zamontowane na dachu pojazdu.

 

Auta wyposaża się w wyciągarki. Woda lub środek pianotwórczy mogą być podawane z samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego. Pojazdy straży dzielimy na ciężkie (powyżej 16 ton), średnie (od 7 do 16 ton), lekkie (do 7 ton) i pozostałe.

 

Numer operacyjny

Wozy strażackie oznaczone są tzw. numerem operacyjnym, składającym się z trzech elementów, umożliwiającym identyfikację w czasie akcji. Pierwszy to trzycyfrowy numer określający powiat i typ jednostki. Drugi – jednoliterowy kod województwa (zgodny z wyróżnikiem na obecnych tablicach rejestracyjnych aut, tyle że miasto Warszawa ma literkę „W”, a reszta województwa mazowieckiego – „M”). Ostatni dwucyfrowy numer pojazdu oznacza rodzaj i przeznaczenie sprzętu.

 

Fundusz od ponad 24 lat doposaża jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej (zwłaszcza działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego) w samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt. Tylko w latach 2013–2016 fundusz wydał na ten cel ponad 31,5 mln zł w formie dotacji i dodatkowo prawie 10 mln zł na preferencyjne pożyczki. Dzięki tym pieniądzom na Mazowszu możliwy był zakup 232 nowych samochodów służących zapobieganiu zagrożeniom środowiska.

Liczba wyświetleń: 111

powrót