Z serca Polski nr 5/17

Skuteczni w działaniu

2017.05.24 14:30 , aktualizacja: 2017.05.24 15:53

Autor: Rozmawiała Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk (MJWPU), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Albina Łubian Albina Łubian burmistrz...
  • park miejski w Pilawie Bujna zieleń parku...
  • Wizualizacja MGOK w Pilawie Fundusze europejskie...

Pilawa to przede wszystkim obszar rolniczy. Jej ogromnym atutem jest lokalizacja – przy węźle kolejowym Warszawa–Lublin i Łuków–Skierniewice oraz drodze krajowej Warszawa–Lublin. Od 16 lat jej gospodarzem jest Albina Łubian, którą zapytałam o przepis na prężnie rozwijającą się gminę.

 

Jakie walory ma Pilawa?

To przede wszystkim gmina o wiejskim charakterze, ale miejskich standardach. Mamy 11 sołectw i miasto, które stanowi centrum administracyjno-handlowe. Pilawa jest miejscem  otwartym na ludzi, atrakcyjnym dla inwestorów, ciekawym i przyjaznym. Przeważa u nas zabudowa jednorodzinna gwarantująca mieszkańcom spokój i wypoczynek. Pilawa jest też oazą zieleni. Jej zachodnia i północna część objęta jest Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

 

Mogłoby się wydawać, że rolnictwo jest determinantą rozwoju gminy. Pani to potwierdza?

Rolnictwo owszem, ale nie tylko. Dogodne szlaki komunikacyjne, bliskość Warszawy, a przede wszystkim rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna sprawiają, że mieszkańców przybywa. Staramy się zachęcać przedsiębiorców i firmy, by zainwestowały u nas swój kapitał. Ci, którzy zdecydują rozwinąć tu biznes i utworzą nowe miejsca pracy, mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości.

 

Ważnym przedsięwzięciem, sprzyjającym zarówno osiedlaniu się mieszkańców, jak i zakładaniu firm, były inwestycje związane z rozbudową infrastruktury ochrony środowiska. Mamy dwie stacje uzdatniania wody, a także dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Sieć wodociągowa obejmuje wszystkie miejscowości, a z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad 60 proc. mieszkańców gminy.

 

Szczególnie ważna jest dla nas rozbudowa i modernizacja ośrodków zdrowia w Pilawie i Trąbkach. W gminie powiększyliśmy przedszkole samorządowe, dzięki czemu wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę. Zagospodarowaliśmy też teren przyszkolny, montując urządzenia sportowo-rekreacyjne z bieżnią do skoku w dal i ścieżką edukacyjną. Wkrótce powstanie skatepark. Dobiegła końca przebudowa i modernizacja miejskiego placu zabaw. Kolorowe zabawki, fantazyjnie rozmieszczone na całej przestrzeni, zachęcają najmłodszych do aktywności.

 

Sukcesywnie poprawia się też stan dróg i ulic. Nie ukrywam, że liczymy na pozyskanie na ten cel środków finansowych z nowej perspektywy unijnej.

 

Doświadczenie w aplikowaniu już Państwo mają…

Gminne środki finansowe nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z potrzebami inwestycyjnymi. Liczba i zakres realizowanych zadań zależą w dużej mierze od umiejętnego zdobywania środków z zewnątrz. Nam udało się zająć pozycję lidera w powiecie garwolińskim w pozyskiwaniu i wykorzystaniu unijnego wsparcia. W roku ubiegłym, w rankingu „Rzeczpospolitej”, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajęliśmy II miejsce pod względem pozyskanych środków. Tylko w 2015 r. budżet Pilawy zasiliła kwota blisko 10 mln zł, dzięki czemu na zadania inwestycyjne w sumie mieliśmy ponad 13 mln zł.

 

Co udało się zrobić?

Jednym z większych przedsięwzięć inwestycyjnych był zakup i montaż kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych. Zadanie realizowaliśmy w partnerstwie z jedną z gmin powiatu garwolińskiego. Łącznie wykonano 571 instalacji. Staramy się znów zdobyć pieniądze na ten cel, bo zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest ogromne. Co jeszcze? Zmodernizowaliśmy bądź rozbudowaliśmy świetlice i domy ludowe prawie w każdej miejscowości. Niebawem ruszy rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Od kilku lat szukaliśmy sposobu i finansów na realizację tego projektu. W tym roku pojawiła się szansa w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, typ „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. Otrzymaliśmy blisko 3 mln zł dofinansowania. Budynek przejdzie generalny remont. Obok części biurowej, znajdą się w nim: biblioteka z czytelnią, sala dla dzieci oraz widowiskowo-konferencyjna, pracownia komputerowa, pomieszczenie dla organizacji pozarządowych, sale zajęciowe, kręgielnia i pizzeria. Część księgozbioru biblioteki będzie zdigitalizowana. Na dachu pojawią się kolektory słoneczne. Poza tym budynek w pełni dostosujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidujemy, że prace zakończą się w 2018 r.

 

A plany na najbliższe lata?

Jednym z priorytetów bez wątpienia pozostaje dalsza rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta i gminy, która pozwoli utrzymać dotychczasowe dynamiczne tempo rozwoju. Zamierzeniem samorządu jest więc dokończenie skanalizowania pozostałych miejscowości, dalsza budowa dróg, ulic i chodników. Chcemy też wybudować boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Trąbkach (zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku) oraz rozbudować szkołę podstawową w Gocławiu – przygotowujemy już projekt budowlany. Ubiegamy się o środki unijne na termomodernizację obiektów szkolnych. Zamierzamy też rozpocząć budowę domu ludowego w najmniejszym sołectwie w gminie, gdzie mamy już plac zabaw i boisko sportowe, a brakuje tylko świetlicy.

 

Marzy mi się realizacja kosztownej, ale bardzo istotnej dla Pilawy inwestycji – zagospodarowanie terenów pokolejowych wraz z budową parkingów w rejonie PKP. Przebieg linii kolejowej przez centrum miasta już powoduje problemy komunikacyjne, a planowana przebudowa tylko je pogłębi. Prowadzimy rozmowy z koleją i samorządem województwa na temat budowy wiaduktu i obwodnicy miasta. Mam nadzieję, że ich wynik usatysfakcjonuje mieszkańców.

Liczba wyświetleń: 228

powrót