Z serca Polski nr 4/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.04.11 13:55 , aktualizacja: 2017.04.11 14:21

Autor: wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • zabytkowy budynek stan obecny Fot. Robert Rynkiewicz/UM...
  • Zabytkowy budynek „Jatek”  - stan obecny Fot. arch. beneficjenta
  • wizualizacja jednej z sal Fot. arch. beneficjenta
  • poziomy znak ścieżki rowerowej Fot. arch. Studio 2000
  • stacja PKP Legionowo Piaski Fot. Iwona Dybowska
  • grafika - przestrzenna znak graficzny @ w birecie Fot. arch. Studio 2000

Realizowane dzięki środkom z RPO WM 2014–2020.

 

Radom

Odnowią zabytek

Prace remontowe obejmą m.in. wnętrze oficyny oraz wież mieszczących Muzeum Regionalne i Urząd Stanu Cywilnego w Kozienicach. Planowane są: przebudowa pomieszczeń sanitarnych i technicznych, wymiana okien, drzwi, wszystkich instalacji wewnętrznych oraz tynków elewacyjnych. Remont przejdą też zewnętrzne kamienne schody. Przedsięwzięcie obejmie również digitalizację księgozbiorów muzealnych i udostępnienie ich w formie elektronicznej. Projekt będzie realizowany przez gminę i starostwo.

Tytuł projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach – II etap

Wartość: 8 359 708,17 zł

Kwota dofinansowania: 3 534 414,77 zł

Beneficjent: gmina Kozienice

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Ostrołęka

Zabytkowy budynek „Jatek”

Oddanie obiektu do użytku (po remoncie i konserwacji) zaplanowano na połowę przyszłego roku. Będą w nim organizowane imprezy kulturalne, wystawy, konferencje, a także przedstawienia teatralne i koncerty. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ostrowskim Stowarzyszeniem „Ludzie z Pasją” z miejscowości Drewnowo-Ziemaki.

Tytuł projektu: Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

Wartość: 5 049 325,44 zł

Kwota dofinansowania: 3 523 524,37 zł

Beneficjent: miasto Ostrów Mazowiecka

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Ciechanów

Inna przestrzeń wystawowa

Oranżerię opinogórskiego muzeum czeka przebudowa i remont, a także przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji ekspozycyjnych. Przestrzeń podzielona będzie na 3 części: sala A – historia oraz przeznaczenie, sala B – architektura i rozwiązania techniczne, sala C – prace archeologiczne. Dodatkowo powstanie sala S – edukacyjno-interaktywna. W ramach projektu pojawią się tablice informacyjne i pamiątkowe. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych.

Wartość: 644 323,79 zł

Kwota dofinansowania: 301 989,88 zł

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (powiat ciechanowski)

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Warszawa

Będą ścieżki rowerowe

Unijne wsparcie gmina Nadarzyn przeznaczy na budowę dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. W ramach projektu powstanie ponad 20 km tras rowerowych wzdłuż dróg publicznych oraz 7 punktów „Bike&Ride” z 70 miejscami postojowymi. Dodatkowym udogodnieniem będą wiaty i punkty serwisowe. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014–2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

Wartość: 10 657 084,90 zł

Kwota dofinansowania: 4 505 434,26 zł

Beneficjent: gmina Nadarzyn (powiat pruszkowski)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Dwa parkingi „Parkuj i Jedź”

W sąsiedztwie przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski oraz przystanków autobusowych ZTM Warszawa, już pod koniec tego roku przy ul. Piaskowej pojawi się 25 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) i 20 zadaszonych stanowisk dla rowerów. Z kolei przy ul. Szwajcarskiej powstanie 190 miejsc dla samochodów (10 dla niepełnosprawnych) i 120 dla rowerów.

Tytuł projektu: Budowa parkingów typu „Parkuj i Jedź” w gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Wartość: 3 343 004,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 674 403,76 zł

Beneficjent: miasto Legionowo

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

E-usługi

Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego otrzymała dofinansowanie na wdrożenie systemu e-usług. Powstanie zintegrowane środowisko informatyczne i pojawi się dziewięć e-usług, m.in.: e-praktyki, e-indeks, e-publikacja, e-płatności, e-konsultacje. Świadczenie usług edukacyjnych on-line ułatwi dostęp do informacji, a także poprawi komunikację między studentami, pracownikami, władzami uczelni i partnerami zewnętrznymi. Natomiast wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia wyższego. Zakończenie projektu planowane jest na połowię 2019 r.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wartość: 1 796 587,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 437 269,76 zł

Beneficjent: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Działanie: 2.1 E-usługi

Liczba wyświetleń: 217

powrót