Z serca Polski nr 3/17

Magazynowanie energii – SMART czy EKO?

2017.03.14 13:10 , aktualizacja: 2017.03.14 14:26
Autor: Bartosz Dubiński, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
grafika przedstawiająca działanie smart grid fot. arch. Studio 2000

W dzisiejszych czasach wiele się mówi o inteligentnych miastach i gminach. Jednak czy wiemy, co się kryje za tymi określeniami? Jakie konsekwencje pociągają za sobą rozwiązania typu „smart”?

 

Inteligentne rozwiązania, również w energetyce, dają wiele udogodnień. Dzięki nim energia jest sprawnie wytwarzana i zarządzana. Zaawansowana technologia sprawia, że na żadnym etapie wykorzystywania energii nie ma strat energetycznych, co przekłada się zarówno na korzyści finansowe, jak i ekologiczne. Jednak nawet ta technologia nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa energetycznego, o które musi zadbać człowiek.

Dlatego Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE) uczestniczy w pracach rady doradczej projektu NETfficient (projekt międzynarodowy dotyczący magazynowania energii, finansowany z programu „Horyzont 2020”) i bierze udział w ciekawych dyskusjach poświęconych organizacji systemu elektroenergetycznego u partnerów zagranicznych.

 

Po pierwsze wiedza…

Dzięki udziałowi w projekcie, MAE może korzystać z analiz prezentujących: inteligentne sieci energetyczne (smart grid), połączone z magazynami energii, materiały i badania zawierające opis, jak je projektować, by spełniały potrzeby mieszkańców. NETfficient zapewnia też dostęp do podstawowych narzędzi do zarządzania siecią, a także IT usprawniającego podejmowanie decyzji zarządczych i strategicznych. Umożliwia to połączenie urządzeń wytwarzających energię odnawialną z infrastrukturą przesyłową i magazynową. Dzięki temu usprawnione jest też samo prognozowanie. 

 

…potwierdzona praktyką

Projekt jest tak skonstruowany, by oprócz części czysto analitycznej, dużo uwagi poświęcić rzeczywistym wdrożeniom w realnych warunkach, np. budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej czy przy oświetleniu ulicznym. Posłużą temu liczne próby na sieciach nisko- i średnionapięciowych, które pozwolą z jednej strony odtworzyć warunki charakterystyczne dla różnych scenariuszy rozwojowych w energetyce, z drugiej – zintegrować różne typy magazynów: super-kondensatory, baterie litowo-jonowe, baterie z samochodów elektrycznych po recyclingu, wodorowy „power box”, a także domowe technologie magazynowania energii, które są hybrydą powyższych rozwiązań.

Doświadczenia te pozwolą na wypracowanie modeli finansowo-organizacyjnych i rozprzestrzenienie ich na większą skalę. Warto wspomnieć też o zaleceniach dla samorządów dotyczących kształtowania zachowań społecznych (w pewnym stopniu również ekonomicznych), zwiększających akceptację dla takich rozwiązań.

 

Moda naszych czasów?

W tym momencie rodzi się pytanie – czy wszystko co „smart” jest modne? A może za tym kryje się coś więcej? Oczywistym wydaje się, że żadna technologia inteligentna nie zastąpi ludzkiej refleksji. Jeśli na etapie projektowania nie wykażemy się wystarczającym intelektem, nic nam po supernowoczesnych rozwiązaniach. Nie osiągniemy pożądanych efektów magazynowania energii, jeśli nie określimy optymalnego profilu jej wytwarzania, przepływów i wykorzystania. Dopiero wtedy możemy mówić o osiągniętym efekcie ekologicznym czy energetycznym. Umiejętne wykorzystanie infrastruktury typu „smart” gwarantuje efekt, który przełoży się nie tylko na czystsze środowisko, ale także na nasze zdrowie.

Liczba wyświetleń: 103

powrót