Z serca Polski nr 3/17

Mazowieckie szpitale w „sieci”

2017.03.14 13:30 , aktualizacja: 2017.03.15 15:04

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Sylwetka lekarki w białym fartuchu, ze stetoskopem na szyi, trzymającej w ręku tablet. W tle korytarz szpitalny. Fot. Studio 2000

Jak będzie funkcjonować zapowiadana przez rząd „sieć szpitali”? Jak przebiegają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów? Odpowiedzi na te pytania szukali członkowie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Czym jest „sieć”?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący utworzenia tzw. sieci szpitali i skierowała do dalszego procedowania w parlamencie. Zapowiadane zmiany mają wejść w życie 1 października br.

Ustawa ma służyć stworzeniu warunków kompleksowego leczenia dla pacjenta. Dobrze, aby na każdym etapie leczenia, poczynając od szpitala powiatowego, tak było. Czy to się uda, zobaczymy – powiedział zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim Janusz Sobolewski. – Mamy nadzieję, że w postrzeganym w ten sposób szpitalu będzie finansowany zarówno oddział, który leczy, a następnie poradnia, w której pacjent po zakończeniu leczenia będzie mógł się skonsultować w szybkim trybie, nie czekając miesiącami na wizytę. Jeżeli zachodzi konieczność rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, to powinna być w tym szpitalu mu zapewniona jako dalszy ciąg leczenia. Wtedy przyniesie efekty.

 

 

„Sieć szpitali” to system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniający pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zagwarantowaniu kompleksowości i ciągłości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Co ze szpitalami wojewódzkimi?

Spośród szpitali, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem, o wejście do „sieci” będzie mogło ubiegać się 15 podmiotów[1]. Są to zarówno duże szpitale wojewódzkie, jak i monospecjalistyczne, o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na Mazowszu.

Większość z nich kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia. Dwa podmioty nie spełniają jednak wymogów zapisanych w projekcie ustawy z 6 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o.  oraz Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.

Województwo mazowieckie analizuje obecnie możliwe rozwiązania dla podmiotów leczniczych, które nie kwalifikują się do tzw. sieci szpitali, w tym również możliwość skorzystania z art. 95 n. pkt. 3 projektu wspomnianej ustawy, czyli decyzji dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Likwidacja żadnego szpitala nie jest przewidywana.

Jakie to niesie konsekwencje?

Idea utworzenia „sieci szpitali” stanowi próbę uporządkowania systemu i zapewnienia stabilizacji finansowej dla podmiotów będących w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze w ramach ryczałtu będą uzyskiwały gwarancję finansowania na okres 4 lat. Niestety niesie to ze sobą również ryzyko utraty finansowania oddziałów, które znalazły się poza „siecią szpitali”. Będą one mogły ubiegać się o kontrakt w przypadku ogłoszenia konkursu. Może się jednak okazać, że środki finansowe przewidziane na zawarcie umów w trybie konkursowym będą niewystarczające, co może doprowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Dla szpitali zakwalifikowanych do sieci przewidziano 91 proc. środków NFZ na leczenie szpitalne.

 

 

 


 

[1] 
Zgodnie z projektem ustawy z 6 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców
do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Liczba wyświetleń: 737

powrót