Z serca Polski nr 10/17

100 mln zł na drogi powiatowe

2017.10.10 15:40 , aktualizacja: 2017.10.11 10:47
Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
Ciężki sprzęt - koparka i spych - podczas pracy Ruszają prace na drogach...

Ruszyła największa od lat akcja wsparcia budowy dróg powiatowych. Aż 60 proc. kosztów może pokryć dofinansowanie inwestycji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Pierwszy nabór wniosków trwa do końca października. Konkurs prowadzony jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu“. Skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować projekty w partnerstwie z innymi samorządami. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

– Z dróg korzystamy wszyscy, dlatego warto zadbać o ich dobry stan. Tak, by nasza podróż była nie tylko szybka, ale przede wszystkim bezpieczna. Są to jednak inwestycje kosztowne, dlatego pomagamy samorządom

– podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Środki już 10 dni po umowie

Inwestycje realizowane będą w ramach dwóch naborów – po 50 mln zł. Pierwszy obejmie lata 2017–2018, drugi lata 2018–2019. Samorządy powiatowe mogą otrzymać wsparcie na budowę i przebudowę dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu (w tym na infrastrukturę im towarzyszącą), a także na pełną budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ich ciągach. Wszystkie inwestycje będą zrealizowane do końca przyszłego roku. Maksymalny poziom dofinansowania to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

– Konkurs dotyczy dróg ważnych dla regionu. Oznacza to, że obejmie takie przedsięwzięcia, które będą przyczyniały się przede wszystkim do wzrostu liczby miejsc pracy, a także zwiększenia inwestycji na Mazowszu. Jeszcze w tym roku chcemy ocenić wnioski i podpisać umowy z beneficjentami, aby można było rozpocząć inwestycje. Co ważne, pierwsze środki trafią do zainteresowanych już 10 dni po podpisaniu umowy. Pozwoli to na szybką i sprawną realizację prac, na czym bardzo nam zależy

 – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

 

Drogi sprzyjają inwestycjom

Według danych GUS z 2015 r. na Mazowszu jest blisko 14 tys. km. dróg powiatowych. To aż 38 proc. wszystkich dróg w naszym regionie. Są one strategiczne dla rozwoju i niezwykle istotne dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły. Co ważne, dzięki samorządowemu dofinansowaniu może także powstać infrastruktura towarzysząca, m.in. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, przejścia dla zwierząt, elementy systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, a nawet ścieżki rowerowe.

 

– Chcemy pomóc powiatom w naszym regionie. Niektóre samorządy mają ograniczone szanse pozyskiwania środków z różnego rodzaju programów na infrastrukturę. Droga to duże inwestycyjne wyzwanie. Stąd nasza decyzja. Mamy świadomość, że właściwy stan nawierzchni przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, ale też nasz codzienny komfort.

Konkurs w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” jest swojego rodzaju potwierdzeniem, że inwestycje drogowe traktujemy jako jeden z priorytetów. Sukcesywnie wspieramy tego typu przedsięwzięcia, zarówno środkami własnymi, jak i unijnymi. Teraz to 100 mln zł dla powiatów. Ale pamiętamy też o gminach. W ubiegłym miesiącu chociażby podjęliśmy decyzję o wygospodarowaniu środków na szlaki, z których w dużej mierze korzystać będą rolnicy. W prawie 240 gminach powstanie lub będzie zmodernizowanych w sumie ponad 260 km dróg dojazdowych do pól i gospodarstw. To znaczący zastrzyk finansowy, tym bardziej że dotyczy tak ważnego obszaru, jakim są drogi lokalne, bo większość programów preferuje duże inwestycje. Myślimy zatem nie tylko o bezpieczeństwie mieszkańców, ale przede wszystkim – realnie oceniając potrzeby i możliwości – działamy!

– zwraca uwagę marszałek Adam Struzik.

 

Dlaczego drogi są tak drogie?

Mitem jest, że drogi w Polsce są najdroższe w Europie. Według europejskich szacunków koszt budowy 1 km drogi to 9,4 mln euro. Koszt budowy 1 km autostrady w Polsce jest bliski tej średniej. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wysokość kwoty. Można je rozpatrywać w trzech płaszczyznach:

  • całkowitego kosztu projektu (wszystkie etapy procesu inwestycyjnego),
  • koszt samego procesu budowy,
  • koszt konstrukcji nawierzchni.

Olbrzymi wpływ mają okoliczności niezależne od wykonawców, m.in. klimat, poziom zurbanizowania czy ukształtowanie powierzchni. Najmniej elementów wpływa na wartość konstrukcji samej nawierzchni, chociaż tu także znaczenie mają cena materiałów budowlanych oraz wymagania technologiczne. W naszym kraju typem drogi o najwyższym średnim koszcie budowy 1 km jest autostrada (9,61 mln euro). Koszty przygotowania inwestycji są około 60 proc. wyższe dla tych przebiegających w granicach miast.

 

31 października br. kończy się I nabór wniosków,

60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalny poziom dofinansowania,

15 stycznia 2019 r. to nieprzekraczalny termin rozliczenia dotacji celowej.

Liczba wyświetleń: 142

powrót