Z serca Polski nr 1/17

Kwestia bezpieczeństwa

2017.01.26 15:45 , aktualizacja: 2017.02.08 09:44

Autor: Katarzyna Zakrzewska (Lotnisko Warszawa/Modlin), Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

  • Na pierwszym planie stoją słupki porządkowe połączone taśmą z logo lotniska. Na dalszym planie stoją pasażerowie portu lotniczego. Fot. arch. Lotnisko...

Zapewnienie ochrony pasażerom, załogom i pracownikom to wartość nadrzędna i bezdyskusyjna. Można ją argumentować wieloma przesłankami, z których jedna jest najważniejsza – to bezpieczeństwo decyduje o życiu wielu osób.

 

Lotnisko Warszawa/Modlin pod kontrolą

Odpowiadają za nią wykwalifikowani pracownicy, którzy mają do wykonania ściśle określone obowiązki. Każdego dnia wszyscy aktywnie ze sobą współpracują, aby chronić przebywających w porcie lotniczym. Jednocześnie cały zespół tworzy jeden spójny system bezpieczeństwa, który z najwyższą starannością prognozuje, nadzoruje i kontroluje zagrożenia.

 

Podział obowiązków

W lotnictwie cywilnym mówi się o dwóch obszarach: SAFETY – obejmuje bezpieczeństwo operacji lotniczych i SECURITY – dotyczy ochrony osób i mienia. W Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin za ochronę obiektu oraz kontrolę bezpieczeństwa pasażerów odpowiada Wewnętrzna Służba Ochrony Lotniska przy udziale pracowników koncesjonowanej firmy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem każdego pasażera.

 

Służba Ochrony Lotniska (SOL)

Działa na podstawie norm prawnych, jakimi są: ustawa Prawo lotnicze, ustawa o ochronie osób i mienia, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz szereg rozporządzeń Komisji Europejskiej. Główna zasada mówi o tym, że należy dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich znajdujących się na lotnisku pasażerów oraz ich bagaży.

 

Pracownicy SOL

To około 150 osób, które każdego dnia zapewniają bezpieczeństwo na lotnisku. Pracują 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu w systemie zmianowym, realizując zadania związane z ochroną obiektu. Do ich obowiązków należą, np. patrole infrastruktury operacyjno-administracyjnej portu czy monitoring zagrożeń. Drugą aktywnością SOL są wszelkiego rodzaju czynności związane z kontrolą bezpieczeństwa, począwszy od kontroli pasażera i jego bagażu, poprzez osoby niebędące pasażerami – pracownicy lotniska, a skończywszy na firmach z nim współpracujących.

 

Rekrutacja do SOL

Na początku zawsze weryfikujemy, czy kandydat ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przez przepisy prawne. Następnie prowadzimy rozmowę kwalifikacyjną, wykorzystując różne metody i narzędzia weryfikujące umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje do pracy. Najważniejsza jest świadomość, że to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca pełnego zaangażowania i profesjonalizmu.

 

Uprawnienia służby

SOL działa na styku kilku obszarów regulacji prawnych. Zgodnie z nimi pracownik służby może sprawdzać, czy ktoś ma prawo przebywać na terenie obiektu, a w razie wątpliwości wylegitymować daną osobę, aby ustalić jej tożsamość. Kiedy są ku temu podstawy – w przypadku zakłócenia porządku – może wezwać do opuszczenia terenu lotniska, a kiedy ktoś stwarza realne, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia – taką osobę niezwłocznie oddać w ręce policji. Ma także prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej. Pracownicy mogą sprawdzać nie tylko pasażerów i ich bagaż – zarówno kabinowy, jak i rejestrowany, ale także osoby im towarzyszące (odprowadzające czy witające ich na lotnisku), jak i przenoszone przez nie przedmioty – torebki, walizki... Takie samo prawo obowiązuje w przypadku pojazdów wjeżdżających na teren portu.

 

Za bezpieczeństwo odpowiadają też urządzenia

W Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin kontrola bezpieczeństwa pasażerów i ich bagaży realizowana jest przy wykorzystaniu najwyższej klasy urządzeń technicznych, takich jak skanery RTG, bramki do wykrywania metalu, stacjonarne monitory promieniowania jonizującego, urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych czy kontroli płynów. Cały obiekt jest ochraniany przy użyciu technicznych systemów zabezpieczeń. W szczególności są to systemy ochrony obwodowej i telewizji przemysłowej CCTV, a także elektroniczna kontrola dostępu.

 

 

Liczba wyświetleń: 127

powrót