Z serca Polski nr 1/17

Pożegnać kryzys

2017.01.26 14:30 , aktualizacja: 2017.02.13 10:32
Autor: Nina Małachowska, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
logo Europejskiego Komitetu Regionów fot. arch. UMWM

Europejski Komitet Regionów jest rzecznikiem interesów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego unijnej wspólnoty. Znamy obszary, którym KR poświęci w br. szczególną uwagę.

 

Zgodnie z realizowaną misją, KR stoi na straży dobra samorządów lokalnych i regionalnych, dążąc do ciągłego pogłębiania integracji europejskiej. Formułując plany na kolejny rok prac, członkowie KR zwrócili uwagę na trzy podstawowe zagadnienia – konieczność ożywienia inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i politykę spójności.

 

Konkurencyjna Europa

Z powodu zapaści gospodarczej inwestycje publiczne i prywatne spadły w krajach UE o około 15 proc. W niektórych państwach członkowskich nawet o 50 proc. W ankiecie przeprowadzonej przez KR ponad połowa respondentów zwraca uwagę na stagnację w tym obszarze na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że utrzymuje się niedofinansowanie inwestycji sięgające początków kryzysu. Członkowie KR podkreślają konieczność odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy i zmniejszanie nierówności. Poważną przeszkodą dla budowania konkurencyjności Europy jest luka inwestycyjna. Wsparciem – zwłaszcza w słabiej rozwiniętych państwach i regionach – ma być polityka spójności. Efektywność tego podejścia zwiększyłoby uzupełnianie go o mechanizmy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). To trzon tzw. Planu Junckera – mającego stymulować wzrost gospodarczy i konkurencyjność w UE. Inicjatywa ta ma uruchomić inwestycje o wartości 315 mld euro.

 

Efekt synergii

EFIS nie jest jedynym funduszem dającym szansę rozwoju. Warto przeanalizować potrzeby i sięgać po inne możliwości, np. europejskie fundusze strukturalne oraz inwestycyjne. Członkowie KR podkreślają też konieczność uproszczania procedur i ograniczenia biurokracji. KR wezwał Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny, by wzmocnić koordynację inwestycji w ramach polityki spójności. Zauważył też potrzebę usprawnienia komunikacji i szerokiego upowszechniania szczegółowych informacji dotyczących projektów finansowanych dzięki EFIS. Członkowie KR dołożą też starań, by uściślić współpracę z Parlamentem Europejskim podczas monitorowania wdrażania EFIS.

Liczba wyświetleń: 87

powrót