Z serca Polski nr 1/17

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

2017.01.26 14:25 , aktualizacja: 2017.02.13 10:35

Autor: Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Czekamy na nabór operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na rok 2017, przesunięty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przełom stycznia i lutego. Tymczasem przyjrzyjmy się całemu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Warto wiedzieć, że KSOW jest tylko uzupełnieniem ogromu możliwości tego narzędzia.

 

Trzy pytania do wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej

Jak wiele elementów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW) już uruchomiono? Czego możemy spodziewać się wiosną br.?

Pierwszym działaniem z nowego PROW, do którego Samorząd Województwa Mazowieckiego zbierał wnioski do 12 stycznia ub.r., było zadanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Ponad 250 odcinków dróg na Mazowszu albo już zmodernizowano, albo trwa ich przebudowa. Kosztować to będzie ponad 170 mln zł. Zbieraliśmy też wnioski do działania „Scalanie gruntów” – z siedmiu złożonych pozytywną weryfikację przeszło pięć i z tyloma beneficjentami podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Ostatni ubiegłoroczny nabór to działanie „Gospodarka wodno-ściekowa”, do którego zbieranie wniosków skończyliśmy 5 grudnia ub.r. Złożono ich 225 na łączną sumę około 317 mln zł przy limicie dla województwa wynoszącym niecałe 80 mln zł, więc już wiadomo, że nie wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone.

Z całą pewnością w I kwartale tego roku ogłosimy nabór na kolejne działanie PROW 2014–2020 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” – już dziś na naszej stronie www.prow.mazovia.pl dostępne są wzory wniosków i umów związanym z tym działaniem. Warto do nich zajrzeć.

A co słychać w bardzo popularnym na terenach wiejskich Programie Leader?

Do wybranych 29 lokalnych grup działania (LGD) trafi blisko 320 mln zł na realizację lokalnych strategii rozwoju. To właśnie LGD ogłaszały i będą ogłaszać konkursy na rozdysponowanie tych środków. Terminy naborów radzimy na bieżąco sprawdzać na stronach lokalnej grupy działania, funkcjonującej na naszym obszarze. Zresztą poznanie swojego LGD to podstawa dalszej dobrej współpracy i pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorczości, małe inwestycje infrastrukturalne, zdobywanie wiedzy czy promowanie produktów i usług lokalnych. Jedyne, czego można żałować, to fakt, że trzy – spośród 32 zgłoszonych lokalnych strategii rozwoju – nie spełniły wymogów i ostatecznie nie znalazły się na liście strategii do realizacji. I mimo że zdecydowana większość obszarów wiejskich Mazowsza została pokryta siecią LGD, to mamy kilka niewielkich białych plam.

Okres planowania 2007–2013 mamy już za sobą, ale wiele wskazuje na to, że lata 2014–2020 zapamiętamy tak samo dobrze?

Czas szybko mija i faktycznie rozpoczęliśmy kolejny sześcioletni okres planowania. O efektach zarówno PROW 2007–2013, jak i PROW 2014–2020, ale też wielu innych programów, w tym regionalnych programów operacyjnych czy Programu Operacyjnego Ryby będziemy długo pamiętać. Są one widoczne w mazowieckich miastach i miasteczkach.

 

ZA NAMI

Znamy laureatów I edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Przedsięwzięcie skierowaliśmy do firm działających marginalnie i lokalnie oraz do indywidualnych wytwórców, produkujących sery na potrzeby własne. Takie konkursy to przede wszystkim promocja zagrodowego przetwórstwa mleka oraz popularyzacja serów podpuszczkowych. W szerszym sensie – to także promocja mazowieckiej żywności i kultywowanie tradycji dziedzictwa kulinarnego regionu. Wśród przedsiębiorców laureatami zostali Elżbieta i Tomasz Rachoccy z Turzy Małej (powiat mławski). Pierwsze miejsce przyznano im za ser turski dojrzewający minimum cztery tygodnie. Indywidualni producenci, których produkty wybrano, jako najlepsze, to: Justyna Stefaniuk z Mostów, powiat łosicki (za ser podpuszczkowy z dodatkami – I miejsce), Dorota Dyga z Serocka, powiat legionowski (za ser podpuszczkowy z czarnuszką – II miejsce), Sławomir Rosiak z Brzozowa, gmina Iłów, powiat sochaczewski (za ser twardy dojrzewający – III miejsce).

Liczba wyświetleń: 49

powrót