Z serca Polski nr 11/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.11.14 12:20 , aktualizacja: 2017.11.14 13:25

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Dawny Dom Ludowy w Konstancinie-Jeziornie Tu będzie się mieściło...
  • dżwig i sterta ziemi w tle tory kolejowe Prace przy budowie...
  • mapa z zaznaczonymi ścieżkami rowierowymi Plan sieci ścieżek...
  • zdjęcie z duże wysokości - widać hale i śmieciarki doworzące odpady Wsparcie unijne pozwoli...

Realizowane dzięki środkom z RPO WM 2014–2020.

 

Warszawa

Stworzą muzeum

Środki unijne na odnowienie dawnego Domu Ludowego w Konstancinie-Jeziornie pozwolą stworzyć w tym miejscu Muzeum Wycinanki Polskiej. Prace remontowo-budowlane obejmą wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia będą wyposażone w niezbędny sprzęt, umożliwiający wyeksponowanie walorów unikatowej polskiej sztuki ludowej – wycinankarstwa, w sumie około 2 tys. eksponatów. Otwarcie planowane jest na drugą połowę 2018 r.

Tytuł projektu: Muzeum Wycinanki Polskiej

Wartość: 3 676 984,14 zł

Kwota dofinansowania: 2 570 211,90 zł

Beneficjent: Konstanciński Dom Kultury (powiat piaseczyński)

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe

 

Będzie obwodnica śródmiejska

Mieszkańcy Wyszkowa mogą odetchnąć z ulgą. Ruszył kolejny etap budowy obwodnicy. Planowana trasa o długości 1,8 km rozpocznie swój bieg w dzielnicy przemysłowej (ul. Leśna), przetnie linię kolejową Warszawa–Ostrołęka, a zakończy przy ul. Białostockiej i drodze gminnej w kierunku Brańszczyka. Inwestor wykona jezdnię, skrzyżowania, wiadukt i kanalizację deszczową. Przebuduje również sieci – wodociągową, gazową, ciepłowniczą i elektroenergetyczną. Pojawią się zatoki przystankowe, chodniki, zjazdy, ekrany akustyczne i oświetlenie.

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV

Wartość: 31 926 021,20 zł

Kwota dofinansowania: 18 271 684,63 zł

Beneficjent: gmina Wyszków 

Działanie: 7.1. Infrastruktura drogowa

 

Ostrołęka

Przesiądą się na rower?

W Ostrowi Mazowieckiej powstanie 12,6 km ścieżek rowerowych, ponad 10,4 km chodników i około 4,1 km ciągów pieszo-rowerowych. Pojawi się też nowe oświetlenie oraz miejsca parkingowe dla rowerów i samochodów. Teren, na którym wytyczono ścieżki, wzbogaci się o nasadzenia roślinne oraz małą architekturę. Dzięki planowanym zmianom mieszkańcy będą bezpiecznie i wygodnie podróżować jednośladami.

Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Wartość: 19 995 310,50 zł

Kwota dofinansowania: 15 899 860,68 zł

Beneficjent: miasto Ostrów Mazowiecka 

Działanie: 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

 

Radom

Korzystnie zamienią energię
Gminy Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko (powiat szydłowiecki) zyskają instalacje do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze słońca. Partnerski projekt zakłada zakup aż 452 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 347 instalacji fotowoltaicznych, 43 kolektorów słonecznych oraz 36 pomp ciepła. Będą one montowane na dachach instytucji samorządowych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Uda się także wymienić 26 kotłów na zasilane biomasą.

Tytuł projektu: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu szydłowieckiego

Wartość: 9 849 055 zł

Kwota dofinansowania: 7 879 244 zł

Beneficjent: gmina Jastrząb (powiat szydłowiecki)

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

 

Siedlce

Lepsze wykorzystanie odpadów
W Woli Suchożebrskiej powstaje wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będzie tu trafiać aż 17 róż-nych frakcji odpadów, m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin i inne), odpady wielkogabarytowe (dywany, meble), odpady zielone, opony, gruz, odpady z remontów, opakowania (z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, wielomateriałowe), odpady bio, popiół, baterie czy leki. Inwestycja obejmie swym zasięgiem ponad 4,6 tys. mieszkańców. W nowym PSZOK-u wiele odpadów otrzyma „drugie życie”.

Tytuł projektu: Wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej

Wartość: 794 211 zł

Kwota dofinansowania: 378 434 zł

Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Siedlcach

Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami

 

Ciechanów

E-urząd w Raciążu

Dzięki środkom unijnym w raciąskim magistracie pojawią się nowoczesne usługi teleinformatyczne. Powstanie infrastruktura sieciowa i platforma e-urząd zintegrowana z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Umożliwi to klientom szeroki dostęp do usług, poprawi szybkość obsługi i ułatwi załatwianie spraw. Pozwoli też na lepszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami administracyjnymi.

Tytuł projektu: Platforma e-urząd w Raciążu

Wartość: 1 020 285 zł

Kwota dofinansowania: 816 228 zł

Beneficjent: miasto Raciąż

Działanie: 2.1. E-usługi

Liczba wyświetleń: 289

powrót