Uchwały zarządu

2021.06.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Aleksandra Kasianiuk

Uchwała 784/232/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”Pliki do pobrania

Rozmiar 169 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 14 kB , Liczba pobrań: 0
Rozmiar 16 kB , Liczba pobrań: 0
Rozmiar 13 kB , Liczba pobrań: 0
powrót