Uchwały zarządu

2021.06.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Aleksandra Kasianiuk

Uchwała 780/232/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych 
lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”Pliki do pobrania

Rozmiar 217 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 39 kB , Liczba pobrań: 0, Dokument programu Microsoft Excel
powrót