Uchwały zarządu

2021.06.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Aleksandra Kasianiuk

Uchwała 779/232/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”Pliki do pobrania

Rozmiar 194 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 0, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 0, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 0, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 0, Dokument programu Microsoft Excel
powrót