Uchwały zarządu

2021.06.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Aleksandra Kasianiuk

Uchwała 777/232/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”Pliki do pobrania

Rozmiar 153 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 14 kB , Liczba pobrań: 0
Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 0
Rozmiar 14 kB , Liczba pobrań: 0
Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 0
powrót