Uchwały zarządu

2021.06.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Aleksandra Kasianiuk

Uchwała 776/232/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Pliki do pobrania

Rozmiar 139 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
powrót