Uchwały zarządu

2020.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 1506/167/20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 102 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
powrót