Uchwały zarządu

2020.09.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Anna Skobieńska

Uchwała 1461/165/20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 206 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 2790 kB , Liczba pobrań: 0
powrót