Uchwały zarządu

2020.09.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Anna Skobieńska

Uchwała 1458/165/20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 204 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 2777 kB , Liczba pobrań: 0
powrót